spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Právo musí být přístupné

Na tom se shodnou všichni. Ovšem zjistit, co stát po člověku požaduje, a jak se tedy chovat podle práva, je pro řadu lidí obtížným, ne-li nadlidským úkolem. Navzdory postupující elektronizaci jsou v právním světě autentické pouze tištěné verze zákonů: k nahlédnutí na místním obecním úřadě, v prakticky nesrozumitelné formě.

Více o (ne)snadném přístupu k právu.

„Přístupnost práva je jeho silou i slabinou.
Bohužel spíše tou slabinou.“

Právo musí být srozumitelné

S tím jistě nelze nesouhlasit. Dnes jsou však zákony natolik složité, že jim rozumí sotva elita společnosti, nikoliv běžný uživatel. Právní předpisy jsou psány buď technickým nebo archaickým žargonem. Vědět, co právo po člověku vyžaduje a jak se chovat podle práva, se stává časově nedostupným luxusem.

Více o problému srozumitelnosti práva.

„Ušlechtilé jsou ty zákony, kterým rozumí každý.
Ukažte mi aspoň jeden…“

Neznalost zákona neomlouvá

Domněnka, která vyplývá z (obtížně naplnitelných) předpokladů, že právo je přístupné a srozumitelné… a že jej tudíž všichni znají. Jenomže v dnešní době ani soudci, ani advokáti, ani jacíkoli jiní právníci nemají šanci znát veškerá právní pravidla – a to ani v situaci, kdy mají k dispozici placené zdroje „předžvýkaných“ právních informací. Požadovat znalost práva po občanech-neprávnících znamená požadovat nemožné.

Více o nesmyslnosti zásady neznalost zákona neomlouvá.

„Ignorantia iuris non excusat…
je možné nutit k nemožnému?“

Každý si chrání svá práva

Další iluze. Předpokládá, že každý má možnost se k právu dostat, seznámit se ním, vyznat se v něm… aby pak měl povinnost umět s ním „šermovat.“ Účinně chránit svá práva mohou pouze ti nejbohatší, kteří si mohou zaplatit advokáta, nebo paradoxně ti zcela bez prostředků, kteří mají nárok na bezplatnou právní pomoc. Běžné, průměrné, obyčejné a jím podobné občany právo ponechává napospas, bez ochrany.

Více o nedostatku právní ochrany.

„Vigilantibus iura…
moje noční můra.“

Spravedlnost nesmí být nikomu odepřena

… ovšem pouze pokud si dokážete chránit svá práva a o spravedlnost výslovně žádáte. Jestliže jakýkoli právní problém o hodnotě nižší než 10 000 Kč – tedy o něco méně, než polovina průměrného měsíčního platu, nemá smysl řešit, protože najatému právníkovi zaplatíte více než kolik můžete „vyhrát“, pak je běžnému „uživateli“ odepřena spravedlnost ve většině potíží, které mu život postaví do cesty.

Více o realitě přístupu ke spravedlnosti.

„Denegatio iustitiae…
tak to zatím na světě je.“

Každý má právo znát důvody rozhodnutí

Vysvětlení důvodů, které vedly soud či úřad k vydání toho či onoho rozhodnutí, je základním právem každého občana. Jestliže si každý má chránit svá práva a spravedlnost nesmí být nikomu odepřena, musí být argumenty stran směřující k ochraně práv nejen vyslyšeny a posouzeny, ale též musí být uvedeny srozumitelné důvody, proč je soud či úřad přijal či zamítl. Bohužel řada rozhodnutí se místo vysvětlení důvodů a argumentů jen schovává za předpisy a nesrozumitelný právní jazyk.

Více o důležitosti srozumitelného zdůvodnění rozhodnutí.

„Zdůvodnění je hradbou proti svévoli…
je-li přesvědčivé a srozumitelné komukoli.“

Připravili jsme pro Vás RSS RSS: články / vše

20. 5. 2016 nové Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

Jak dobře známe sami sebe? Netvořme zákony na základě nereálných předpokladů, ale berme v úvahu, jak se chováme doopravdy. Číst dále…

26. 4. 2016 Proč máme blbé zákony?

Stížnosti občanů i podnikatelů na nesrozumitelné, komplikované, nesmyslné, zkrátka blbé zákony, jsou běžným koloritem od okamžiku, kdy se po roce 1989 opět mohlo začít svobodně kritizovat. Mají tyto stížnost něco do sebe? Číst dále…

29. 3. 2016 Co znamená srozumitelnost práva?

Že by právo mělo být srozumitelné, není nijak objevné zjištění. Nicméně, co se vlastně srozumitelností práva rozumí, už tak evidentní není. Srozumitelnost práva může být jazyková, obsahová nebo komplexní. Číst dále…

8. 3. 2016 Jak zabránit devalvaci práva?

Zákonů se přijímá obrovské množství, navíc se velmi často novelizují, což přináší mezi uživatele zmatek. Na jednoduché analýze našich dosavadních příspěvků ukazujeme, jak lze účinně bojovat s devalvací práva, k níž bohužel někde více a někde méně dochází. Číst dále…

15. 2. 2016 Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

Zhruba před rokem jsme v článku nazvaném „Dobrý zákon v deseti krocích“ popsali, jak by měl vypadat správný postup při vytváření dobrých zákonů. Pojďme proto nyní zhodnotit, jak jsme na tom. Číst dále…

20. 1. 2016 Jak předcházet obcházení zákonů?

Jakýkoli dobrý zákon je na jednu stranu účinný, na druhou stranu však přiměřený. Vždy je proto nutné najít správnou rovnováhu mezi efektivitou pravidla a jeho přiměřeností. Což ovšem znamená vyrovnat se s faktem, že zákon půjde obcházet. Číst dále…

7. 1. 2016 Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

Není iniciativa hodnocení kvality evropských zákonů (REFIT), jejíž proklamované cíle jsou potřebné a vítané, pouze dalším prázdným heslem a zbytečným administrativním cvičením? Dosavadní zkušenosti příliš optimismu nepřinášejí. Číst dále…

15. 12. 2015 Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

Zlepšit srozumitelnost zákonů není jen filozofická otázka, ale i praktická výzva, která stojí před českým i evropským zákonodárcem. Nabízíme index srozumitelnosti zákona jako konkrétní nástroj, jak zlepšit srozumitelnost právních předpisů. Číst dále…

29. 11. 2015 Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

Nahlédněme do tajů evropské kuchyně a podívejme se, jestli je kontrola kvality a účelnosti evropských právních předpisů tím správným receptem na lepší evropské zákony. Číst dále…

31. 10. 2015 Jak ovlivnit evropské zákony?

I když bývá EU často kritizována za uzavřenost a nesrozumitelnost, je příprava evropských zákonů pro veřejnost mnohem otevřenější než příprava českých zákonů. K evropským zákonům se může každý občan i podnikatel vyjádřit, a to nejméně třikrát během přípravy jednoho návrhu. Číst dále…

Vybrali jsme z médií

Související odkazy

Lexibilita.cz – zpřístupnit právo pomocí informačních technologií

Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Proč máme blbé zákony?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii