spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak psát kvalitní zákony

17. 2. 2015   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Zákony se v současné době bohužel ve většině případů přijímají tak, že na základě zájmů nejrůznějších skupin se víceméně bezmyšlenkovitě rozhodne, že se přijme určité řešení (zákon). Důvod pro jeho přijetí se hledá až později. Poté, aby se „neřeklo“, se zhodnotí vedlejší účinky navrhovaného zákona bez ohledu na to, že navrhovaný zákon není vůbec potřeba. Nakonec se všichni vyřádí na právních detailech nepotřebného předpisu.

Proč ten zákon vůbec potřebujeme aneb popis problému. Chybí-li analýza problému, přijímají se řešení, která necílí na podstatu problému. Taková řešení způsobují pouze zbytečné náklady, administrativní překážky a další škody. I když hodnocení dopadů navrhovaných zákonů za poslední dobu pokročilo, stále se odbývá jako nepříjemná povinnost.

Nejdříve určit diagnózu. Otázka, která se samo sebou nabízí, je: co s tím? Odpověď je nasnadě. Stejně jako při léčení těla je třeba při léčení společnosti nejdříve určit diagnózu. Předtím, než se začne vytvářet řešení (zákon), je třeba popsat, v čem je problém (proč vůbec musíme zákon přijímat) a co jsou jeho příčiny (s čím se má vlastně zákon vypořádat).

Bez popisu problému nelze přijmout správné řešení. Důkladný rozbor problému musí být klíčovou součástí hodnocení dopadů zákona. Bez definice problému není možné správně navrhnout jeho řešení: v důsledku špatně popsaného problému navržené řešení obsažené v přijímaném zákoně neřeší nic nebo řeší něco zcela jiného. Pokud by se příslušné ministerstvo, dříve než začne vytvářet jakýkoli zákon, důkladně zamyslelo a popsalo, jaký problém chce řešit, proč je ho třeba řešit a jaké jsou jeho příčiny, bylo by možné předejít vytváření řady zbytečných předpisů.

Pozitivní vedlejší efekt: „pí-árko“ pro odbornou veřejnost. Kdyby byl jasně definován problém, který má budoucí zákon řešit, bylo by rovněž snadnější najít vhodné řešení a vysvětlit ho občanům. Správné zdůvodnění návrhu zákona je „kvalitním pí-árkem“ pro levicovou i pravicovou politiku. Je-li dobře a srozumitelně popsán problém, který je třeba řešit, a je-li stejným způsobem popsáno jeho řešení, lze to dobře využít při komunikaci s veřejností.

Konzultovat, konzultovat, konzultovat. Návrhy zákonů, které se snaží řešit popsaný a analyzovaný problém, je třeba průběžně konzultovat s osobami, jež zastupují různé zájmy ve společnosti. Konzultace by měly probíhat při definici problému a rovněž při vytváření variant řešení, aby práce na zákonu „nevykolejily“ a nezačal se řešit jiný než popsaný problém.

Měl ten zákon smysl aneb analýza dopadu přijímaných zákonů. Konečně by bylo vhodné systematicky zpracovávat pravidelnou zprávu o dopadech přijatých zákonů, řekněme tři roky od nabytí účinnosti zákona. Díky tomu by bylo možno zhodnotit, zda přijatý zákon skutečně vyřešil problém, který vyřešit měl. Zhodnocení zákona by poskytlo důležité informace, zda byl zákon „k něčemu“ či zda je třeba ho doladit nebo naopak zcela zrušit. Takové zhodnocení by zamezilo současné praxi živelných a nezřídka velmi nekoncepčních novelizací, které ztěžují život jak občanům, tak podnikatelům.

Podmínka profesionální státní správy. V souvislosti s vytvářením a přijímáním nových zákonů nelze pustit ze zřetele, že kvalitní a nekorupční zákony mohou jen těžko vznikat bez profesionální veřejné správy. Profesionální veřejná správa je klíčovým předpokladem pro zlepšení kvality zákonů. Jestliže si úředník nemůže dovolit věcně rozporovat korupční nebo diletantský nápad toho či onoho ministra a poukázat na faktické chyby jeho nápadu či nevýhodnost pro stát, je jen málo pravděpodobné, že nové zákony budou společnosti ku prospěchu.

lexperanto


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu