spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

26. 1. 2015   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Řada význačných ekonomů i některých právníků* opakovaně doporučuje, aby se přestaly vytvářet nové zákony a neustále měnit ty stávající. Je to prý nejlepší recept pro růst, neboť podnikatele změny zákonů zatěžují a přidělávají jim administrativu. Kdybychom proto přestali psát nové zákony, snížily by se podnikatelům náklady a zvýšila by se konkurenceschopnost ekonomiky. Jakkoli přitažlivě tato myšlenka zní, není v reálném světě uskutečnitelná. Vyplývá totiž z příliš zjednodušeného pohledu na svět.

Vývoj společnosti nelze zastavit. Každá společnost se různou rychlostí vyvíjí. Potýká se s problémy, které se objevují, a řeší je. Zákon není nic jiného než řešení společenského problému, na kterém se prostřednictvím zástupců v parlamentu shodla celá společnost. Chtít volit stranu, která nebude přijímat žádné zákony, je stejné jako chtít za manželku ženu, která nebude chtít řešit žádné společné problémy. Žádný lidský ani společenský svazek ovšem nevydrží, pokud neřeší problémy, které před ním vyvstávají.

Svět je stále komplikovanější. Problémy, které dnešní společnost musí řešit, jsou stále složitější. Počet obyvatel narůstá, lidské, obchodní i politické vztahy jsou více a více provázané, technologie neustále komplexnější. V takovémto prostředí je nevyhnutelné, že i řešení společenských problémů, včetně těch formalizovaných, tj. zákonů, je rovněž komplikované a ne vždy přímočaré. Jako příklad může posloužit telekomunikační zákon.** Co musel řešit tento zákon před rokem 1989? Že máte právo na telefonické připojení, číslo a jeden ze dvou typů telefonních přístrojů, které byly k dostání. Co musí telekomunikační zákon řešit dnes? Telefonická a datová připojení, ochranu před odposlechy, konkurenci mezi poskytovateli připojení (českými i zahraničními), přenositelnost čísel, roaming atd., nemluvě o technických požadavcích na přístroje, způsobech jejich připojení do sítí různých operátorů atd. Kdyby měl telekomunikační zákon dvacet paragrafů místo současných 151, byl by jako pěst na oko - pro praxi nepoužitelný a vůči slabším (spotřebitelům) nespravedlivý.

Moc je nutné hlídat, nespravedlnost potírat. Krom toho je tu ještě další aspekt. Právo a jeho pravidla mají ve společnosti dvojí funkci: jednak jsou nástrojem ochrany občanů proti státní moci, oním pomyslným řetězem, který drží veřejnou moc na uzdě, a jednak prostředkem pro nápravu závažných případů nespravedlnosti. Přestaneme-li psát zákony, moc nezmizí. Tam, kde nebudou zákony, se buď státní moc utrhne ze řetězu, nebo ji převezmou ti nejsilnější, což jsou v současné době nadnárodní korporace. Stejně tak přestaneme-li pomocí nových pravidel reagovat na situace, kdy se některým děje nespravedlnost, začnou se ti, jimž se spravedlnosti nedostává, oprávněně bouřit. Potírat sociální nepokoje je bezpochyby nákladnější než se přizpůsobovat novým pravidlům.

Řešení spočívá v lepším psaní zákonů. Řešení problému přehršle zákonů, kterých je tolik, že už je nikdo nedokáže sledovat***, a které jsou tak dlouhé a složité, že už se v nich nikdo nevyzná, není v tom, že zákony přestaneme psát, ale že je budeme psát lépe. Psaní kvalitních zákonů není o ničem jiném než o zvládnutí řemesla psaní zákonů a jisté elementární politické dohodě, že se dobře připravené zákony nebudou v Parlamentu ničit nesystémovými pozměňovacími návrhy. Ano, kvalitní příprava zákona není levná záležitost – je k tomu třeba špičkových právníků, ekonomů a znalců problematiky oblasti, jež má zákon upravovat. Těch je na trhu poskrovnu a za současný tabulkový plat pro státní správu pracovat nebudou. Na druhou stranu, jakkoli drahý právník, ekonom či expert, který umí napsat kvalitní zákon, bude v konečném důsledku pro stát i společnost levnější než špatně napsaný zákon, jehož důsledky budou občany i podnikatele stát miliardy korun a spoustu ztraceného času navíc.

lexperanto


* Naposledy Roman Fiala, Místopředseda Nejvyššího soudu: Jestli se něco nezmění, skončí celé právo v odpadu, Ekonom, 20. ledna 2015, http://ekonom.ihned.cz/c1-63403590-mistopredseda-nejvyssiho-soudu-jestli-se-neco-nezmeni-skonci-cele-pravo-v-odpadu

** Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
*** Pro rok 2015 avizuje vláda 170 tzv. legislativních úkolů, tzn. přípravu 28 návrhů zákonů, 80 novel zákonů, 18 věcných návrhů zákonů, 31 vládních nařízení, 9 novel vládních nařízení a čtyři nespecifikované úkoly (Legislativní plán vlády na rok 2015).


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu