spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Každý si chrání svá práva

Obrácenou mincí svobody je, že každý ví, co svoboda obnáší. Konkrétním obsahem toho, co obsahuje svoboda, tedy co člověk ještě může a co už ne, stanoví zákony.

Vědět, jak si chránit svá práva, předpokládá nejdříve znát obsah těchto práv, poté vědět, jak a kdo tato práva omezuje, a nakonec umět se těmto omezením bránit. Ani jedno nemusí být vůbec snadné.

Vyznat se v právech a povinnostech definovaných v zákonech. V dnešní době nikdo, ani právníci samotní, neznají všechna pravidla a ustanovení, které obsahují platné zákony a předpisy… a skutečně se vyznají jen v úzké oblasti práva, kterou denně praktikují. Naproti tomu většina občanů obsah většiny právních předpisů nezná a nemůže si dovolit zaplatit standardní právní služby. Běžný uživatel práva se tak nachází v poměrně nezáviděníhodné situaci: na jednu stranu se po něm vyžaduje, aby bránil svá práva, na druhou stranu je však pro něj prakticky nemožné, aby obsah veškerých svých práv znal a věděl, jak je prosadit.

Vědět, jak svá práva uplatňovat. Vyznat se v tom, co jsou má práva a povinnosti ovšem nestačí. Ještě je třeba vědět, jak tato práva uplatňovat – vůči jiným osobám, organizacím, úřadům, soudům. To pro neprávníky může být obtížné, neboť „laikům se právní služby zdají být nejen obtížně dostupné, ale soudní mašinérie jim navíc přijde zbytečně zdlouhavá, bezdůvodně agresivní a nevysvětlitelně zahleděná do svých málo srozumitelných procedur a jazykových vyjádření.“**

Proč to nejde ani přečíst aneb příklad smluvních podmínek na internetu. Jako další ilustrativní příklad toho, proč nemusí být vůbec snadné chránit si svá práva, mohou posloužit smluvní podmínky poskytovatelů internetových stránek. Vědci z americké univerzity Carnegie Mellon spočítali, že kdyby měl každý uživatel internetu přečíst veškeré podmínky přístupu na internetové stránky, které navštíví, zabralo by mu to plných 25 dní v roce – pokud by věnoval čtení těchto podmínek každý den osm hodin svého času, trvalo by mu přečtení všech podmínek 75 dní v roce.* Podmínky užívání internetu ovšem nejsou jedinými právními dokumenty, se kterými se člověk během dne standardně setkává. Vedle toho se musí řídit podmínkami telefonních operátorů, bank, dopravců, prodejců a výrobců jiného zboží. Normální člověk se svými běžnými životními povinnostmi tak nemá šanci přečíst, natož porozumět, ani zlomku smluvních podmínek, které vymezují či omezují jeho svobodu.

Proč nejde zjistit, jak se bránit. I kdyby bylo teoreticky možné v rozumné době přečíst a porozumět všem smluvním podmínkám, které se člověka týkají, a identifikovat v nich nepřípustné zásahy do jeho svobod, bránit se těmto nekalým či zneužívajícím podmínkám bude stejně obtížné. „Zákonná úprava neodpovídá potřebám každodenních informačních transakcí a tyto transakce pak mají vlastní právní řád tvořený servisními smlouvami uzavíranými mezi uživateli a poskytovateli služeb informační společnosti. Zatímco tedy například náš nový občanský zákoník obsahuje smluvní typy vhodné pro standardní kontraktaci nad zemědělskými usedlostmi, budou mít i nadále smlouvy o používání služeb jako Facebook, Google Drives, iTunes aj. charakter inominátních [blíže neurčených] smluv.“***

Lze začarovaný kruh rozetnout? I když dnes existují aplikace, které některé typy standardizovných smluvních podmínek za člověka přečtou a označí, které z nich jsou extrémně nevýhodné (například EULA Analyzer či Eulalyzer), není jasné, jak využít výstupy těchto aplikací. Služba či produkt s nevýhodnými podmínkami je ke každodennímu životu často potřeba tak jako tak. Hledat někoho s jinými „přívětivějšími“ podmínkami může být zdlouhavé či obtížné i s použitím těchto aplikací: A pokoušet se nevýhodnost smluvních podmínek žalovat či nahlašovat úřadu, zvlášť je-li poskytovatel ze zahraničí, nemusí přinést žádný výsledek. Na odpověď, jak začarovaný kruh rozetnout, se proto stále čeká…


* Susskind, R., Tomorrow’s Lawyers, Oxford University Press, 2013

** You’d Need 76 Work Days to Read All Your Privacy Policies Each Year, internetová verze magazínu TIME, 6. března 2012, http://techland.time.com/2012/03/06/youd-need-76-work-days-to-read-all-your-privacy-policies-each-year/

*** Polčák, R., Pět tichých minut za Viktorem Knappem, Právník 12/2013, str. 1242, pozn p.č. 42.


„Zákony jsou psány pouze pro bdělé“

římská právní zásada

Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu