spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

7. 1. 2016   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

S nástupem nového předsedy Jeana-Clauda Junckera dostala Evropská komise nové zadání.  Aby se podpořila konkurenceschopnost EU a ulehčila situace malých a středních podniků, pozastavila Evropská komise práci na některých rozpracovaných směrnicích a nařízeních, a vrhla se do hodnocení těch stávajících. Tento proces hodnocení se nazývá REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) a zaměřuje se nejen na klasickou analýzu nákladů a přínosů evropských předpisů, ale zejména na to, jak je stávající právní úprava srozumitelná a jakým způsobem ji dále zjednodušit.

Jak vypadal REFIT regulací potravin. Jedním z pilotních projektů REFIT v minulém roce bylo zhodnocení unijního nařízení č. 178/2002 o dohledu nad bezpečností potravin.  Tohoto REFITU jsem se zúčastnil, mohl jsem tedy pozorovat tento proces z první ruky.  Prvním poznatkem je, že analýza přínosů a nákladů je pouze formalita.  Hlavními respondenty dotazníků v rámci hodnocení REFIT jsou velké společnosti, které obchodují v celé EU.  Pro ně je samozřejmě výhodnější, pokud musí dodržovat jednotná EU pravidla, než 28 právních řádů všech členských zemí EU. Pokud jde o malé a střední podniky, pro ně je zase výhodná možnost přímého vývozu do jiných států EU na základě principu vzájemného uznávání.

Problém se srozumitelností. Co se týče srozumitelnosti nařízení č. 178/2002, dotazované subjekty identifikovali řadu problematických míst.  Jednak nejednotnost definic – uvedené nařízení obsahuje čtyři různé pojmy pro nebezpečnou potravinu - , a jednak nejasnost ohledně svolávání nebezpečných potravin zpět od spotřebitele.  Svolávání nebezpečných potravin zpět je noční můrou pro každého výrobce či prodejce potravin, která může trvale poškodit pověst všech firem v potravinářském řetězci. Z textu nařízení však bohužel není zcela jasné, jaká musí být míra nebezpečnosti potraviny, aby firma musela přistoupit ke svolání potravinářského výrobku zpět od prodejců či spotřebitelů. Co víc, není ani jasné, jestli se mají svolávat zpět i ty potraviny, které nesplňují pouze formální požadavky: například když obsahují neškodnou přídavnou látku, která pro tento druh potraviny není povolena nebo neškodnou bakterii, která obarvila potravinu do modra (případ Mozarella Blue v Itálii). 

Nesrozumitelnost je prý „v pohodě“. Přesto, že byla identifikována řada problémů ohledně srozumitelnosti evropského nařízení o dohledu nad bezpečností potravin, bylo doporučení konzultanta, který hodnocení REFIT pro Evropskou komisi zpracovával, v tomto ohledu překvapivě mírné. Prý není třeba uvedené nařízení novelizovat, nejasnosti definic lze údajně vyřešit jen právně nezávazným vysvětlujícím pokynem (guidance) a nesrozumitelnou formulaci ohledně svolávání nebezpečných výrobků není třeba se ani zabývat. 

Myslí REFIT někdo vážně? Jestliže, jak se zdá, nesrozumitelnost právních předpisů evropského zákonodárce příliš netrápí, mají vůli řešit tento problém členské státy? Podle všeobecně zastávaného názoru se zdá, že ani členské státy nemají zájem na precizních a srozumitelných ustanoveních evropské legislativy.  Nejasná, šedá místa jim vyhovují, neboť si takovéto oblasti mohou dále upravovat národními, často ještě méně srozumitelnými prováděcími národními zákony. To jim dává větší pravomoci a šetří náklady při vymáhání právních předpisů, avšak dále znesnadňuje život jednotlivcům i podnikům.  Nemají-li na lepší srozumitelnosti právních předpisů ve skutečnosti zájem tvůrci zákonů ani na evropské ani na národní úrovni, nelze se vyhnout nepříjemné otázce: k čemu vlastně celý REFIT je, když hodnocení přínosů a nákladů je jen formalistické a lepší srozumitelnost práva nikdo nemá chuť řešit?

Mgr. Aleš Bartl Ph.D


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu