spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

29. 4. 2014   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Zásada srozumitelnosti práva je ve Francii součástí ústavního pořádku. Díky tomu je ve Francii možné rušit zákony pro jejich nesrozumitelnost. Zásada srozumitelnosti práva znamená, že zákonný text je čitelný a pochopitelný. Vedle toho existuje ve Francii ještě zásada přístupnosti práva, která zajišťuje občanům možnost dohledat znění zákona, a dále zásada jasnosti práva.

Zásada jasnosti práva. Zásada jasnosti práva znamená, že z ustanovení zákona musí být možné vyčíst, co je jeho obsahem. Tato zásada je namířena především proti odkazům z paragrafu na paragraf, které jsou u právních textů oblíbené, avšak znesnadňují zjištění, co vlastně daný paragraf chce říci. Zásada jasnosti práva se poprvé objevila v rozhodnutí Ústavní rady (ekvivalent českého Ústavního soudu) z 10. června 1998 ohledně omezení pracovní doby. Francouzská Ústavní rada nejdříve přiznala této zásadě ústavní sílu, aby ji později kvůli její mnohoznačnosti opustila ve prospěch zásady přístupnosti a srozumitelnosti práva.

Zásada srozumitelnosti a přístupnosti práva. Paralelně se zásadou jasnosti práva vyzdvihla 16. prosince 1999 Ústavní rada na úroveň ústavních zásad princip srozumitelnosti a přístupnosti práva. Účelem této zásady je zajistit právní jistotu občanům a podnikatelům a poskytnout jim ochranu proti svévoli zákonodárce. Zásadu srozumitelnosti a přístupnosti práva vyvodili francouzští ústavní soudci z Deklarace práv člověka a občana z roku 1789, a to jednak ze zásad rovnosti občanů před zákonem (čl. 6) a ochrany základních práv (čl. 16) a jednak z článků 4 a 5 zajišťující právo dělat vše, co nezakazuje zákon a není na újmu jiným osobám.

Sjednocení zásad jasnosti práva a zásady srozumitelnosti a přístupnosti práva. V pozdějších nálezech nejvyšší francouzská soudní instance nejdříve používala jak zásadu jasnosti práva, tak zásadu srozumitelnosti a přístupnosti práva, aby si následně vybrala pouze jednu jako měřítko pro hodnocení kvality textů produkovaných zákonodárcem. V rozhodnutí z 27. července 2006 konstatovala, že „ústavní zásada srozumitelnosti a přístupnosti práva, která vyplývá z článků 4, 5, 6 a 16 Deklarace práv člověka občana z roku 1789 uvaluje na zákonodárce povinnost přijímat ustanovení, která jsou dostatečně přesná a nevyvolávají mnohoznačnost.“ V následujících rozhodnutích se francouzská Ústavní rada odvolala na zásadu přístupnosti a srozumitelnosti práva v řadě situací, například v případě zákona o registrovaném partnerství (24. července 2008) nebo zákona o bydlení a boji proti sociálnímu vyloučení (18. března 2009).

Ústavní zásada umožňující rušit nesrozumitelné zákony. V rámci kontroly ústavnosti zákonů na základě stížností jednotlivců se doposud navrhovatelé domáhali u Ústavní rady porušení zásady přístupnosti a srozumitelnosti práva v asi šedesátce případů. Ústavní rada v řadě případů napadené zákony kvůli porušení uvedené zásady zrušila. Ústavní zásadu přístupnosti a srozumitelnosti práva nicméně není možno chápat absolutně, ale pouze jako určitý ideál či cíl, ke kterému by zákony měly směřovat, avšak kterého nemohou nikdy zcela dosáhnout.

Zásada srozumitelnosti práva se vztahuje pouze na zákony, ne na jiné texty. Ústavní soudci rovněž upřesnili, že zásada srozumitelnosti působí pouze vůči zákonodárci, nikoli proti úřadům. V rozhodnutí z 28. září 2006 Ústavní rada specifikovala, že zásadu přístupnosti a srozumitelnosti práva nelze namítat proti znění textu přiznaného patentu.

lexperanto


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu