spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Chytrá pravidla pro dekádu 2020

16. 7. 2020   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Pandemie COVID v první polovině roku 2020 ukázala, že řada věci, jejichž realizace „nebyla možná“, jako například využívání online konferencí nebo práce z domova přes internet, se náhle jako mávnutím kouzelného proutku ze dne na den přetavila do reality. Tyto nové doposud nepoznané věci si žádají i nové metody pro vydávání zákonů, tedy zákazů a příkazů. Těmito novými metodami mohou být tzv. chytrá pravidla založena na metodě „nudge“ neboli pošťouchnutí.*

Metoda „pošťouchnutí“ a chytrá pravidla. Behaviorální vědy se snaží pochopit chování jednotlivců. Metoda „pošťouchnutí“ je součástí širšího konceptu „chytrých pravidel“, jež se snaží nejen usměrňovat chování lidí, ale zároveň už předvídat jejich možné „obcházení“ či „ohýbání“ pravidel**. Asi nejslavnějším uplatněním metody „pošťouchnutí“ k docílení žádoucího chování je umístění obrázku mouchy na dno pánského pisoáru za účelem „lepšího zamíření“ a snížení nákladů na úklid daného sociálního zařízení.

Tvrdá pravidla vs. chytrá pravidla. Aby dosáhla změny v počínání jednotlivce, zaměřuje se metoda „pošťouchnutí“ přímo na lidské chování a jeho pohnutky, a to ideálně takovým způsobem, aby si jednotlivec vůbec nevšiml, že na jeho chování něco působí a usměrňuje ho. Při použití metody „pošťouchnutí“ je proto třeba zapomenout na zákazy, pokuty či přímé finanční injekce. To je často v přímém rozporu s tím, jak v minulosti nebo i dnes funguje veřejná správa, která nežádoucí chování zakazuje a trestá pokutami, a naopak žádoucí chování přímo finančně odměňuje.

Když zákazy nefungují. Ilustrativním příkladem nefunkčnosti zákazů či politik „nulové tolerance“ byla alkoholová prohibice v USA ve dvacátých letech minulého století. Místo snížení konzumace alkoholu u populace došlo k jejímu zvýšení a nulová tolerance navíc vyprodukovala další nežádoucí efekty: rozmach černého trhu, pančování alkoholu, z toho vyplývající zdravotní problémy, korupci a kriminalitu.

Rozšíření chytrých pravidel a jejich hranice. Používání „chytrých pravidel“ namísto tvrdých pravidel se stalo v posledních letech velmi atraktivní. V praxi se je snaží použít i instituce Evropské unie stejně jako vlády některých ekonomicky vyspělých zemí, jako je Velká Británie, USA nebo Francie, a to v oblasti ochrany spotřebitele***, životního prostředí nebo i v oblasti daňové. Na jednu stranu vidí v používání chytrých pravidel a metodě „pošťouchnutí“ nadějný prostředek, jak realizovat veřejnou politiku v řadě oblastí a dosáhnout v nich jasných a měřitelných výsledků, které se rovněž dají „prodat“ voličům v předvolební kampani. Na druhou stranu, chytrá pravidla i metoda „pošťouchnutí“ nebyly dosud vyzkoušeny v širším měřítku a po delší časovou dobu, takže se nelze spolehnout, že oněch „slibovaných slibných“ výsledků jsou chytrá pravidla schopna skutečně dosáhnout.****

Lexperanto


* Článek je volně inspirován esejí z francouzského deníku Le Monde z 10. srpna 2019 “L`Etat se met aux sciences comportementales.“
** Viz Lexperanto, Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí? 7. 5. 2015, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/186-jak-vytvorit-pravidla-ktera-lidem-rozumi


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu