spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Právo musí být srozumitelné

Právo je srozumitelné, jestliže se člověk bez právního vzdělání může bez větších problémů zorientovat v právních předpisech a rozhodnutích, které se ho týkají.

Jinak řečeno, právo musí být psáno tak, aby občan mohl snadno pochopit, co po něm stát chce a jaké výhody mu nabízí. V ideální situaci by měl občan mít i možnost porozumět, proč po něm stát chce to či ono. Právo na srozumitelnost právních norem potvrdil Ústavní soud, který uvedl, že „občan má právo na dobré, tj. přehledné a srozumitelné právo.“*

Srozumitelnost jako věčný problém práva. (Ne)srozumitelnost práva není problémem pouze dnešní doby. Již v 18. století prohlásil francouzský myslitel Montesquieu, že zbytečné zákony oslabují zákony užitečné. Obdobně, Portalis, jeden z tvůrců prvního novodobého občanského zákoníku v napoleonských dobách (Code civil), v úvodní řeči k tomuto zákoníku sarkasticky poznamenal, že „dějiny nám nabízejí sotva dva nebo tři dobré zákony, které byly napsány během několika staletí.“

Co způsobuje nesrozumitelnost práva? Nesrozumitelné právo narušuje právní jistotu. Přemíra pravidel umrtvuje či přinejmenším zpomaluje tvůrčí aktivitu lidí. Je-li právo nepřístupné, složité či nesrozumitelné, podrývá to jeho autoritu ve společnosti. Lidé právo ignorují, nerespektují, jeho vymahatelnost mizí. Dochází k devalvaci práva či obrazně řečeno k podlamování „právního zdraví“ společnosti.

Nesrozumitelnost práva podlamuje „právní zdraví“ společnosti. Kdyby právo bylo přístupné a srozumitelné a lidé se díky tomu mohli snadno obeznámit se svými právy a povinnostmi, mohli by snadněji předcházet sporům, konfliktům a nesnázím. Stejně tak jako málokdo chce být nemocný a raději si chce užívat radostí živosta, není mnoho lidí, kteří by si libovali v právních tahanicích. Pevné nebo naopak chatrné právní zdraví společnosti je důsledkem řady na sobě závislých faktorů: komplexity práva, rozdrobenosti, technicitě, abstrahování od skutečností a reálného života, přemíry zákonů a rovněž jeho obtížné srozumitelnosti.

Jak učinit právo srozumitelnějším? Je-li utopií snažit se v dnešním složitém světě, aby právo bylo jednoduché a zcela jasné pro všechny, je alespoň třeba pokoušet se o to, aby bylo srozumitelnější. Aby bylo možné právo zprůhlednit, zjednodušit a zlidštit je třeba silnou a dlouhodobě působící politickou vůli. Mohou-li se nejrůznější prohlášení, memoranda, oběžníky, stanoviska ale i rozsudky Evropského soudu pro lidská práva či Ústavního soudu na jednu stranu snažit interpretovat málo srozumitelné zákony, mohou na stranu druhou i ony přidávat do právního prostředí nejasnosti a dále „zamlžovat“ právní prostředí. Aby bylo možné dosáhnout jednoduchosti, je kromě silné politické vůle rovněž třeba pokory, která však není hlavní ctností právníků.

Je stát schopen učinit právo srozumitelnějším? Má-li stát monopol na vytváření práva, zdálo by se na první pohled logické, že by měl stát zároveň zajistit, aby právo bylo srozumitelné. Minulost i přítomnost ovšem naznačují, že tento úkol může být mimo schopnost státu. Přesto, že stát zaměstnává řadu právníků, lingvistů, korektorů, jež nepřetržitě kontrolují texty produkovaných právních předpisů, složitost dané materie, nutnost politických kompromisů či selhání lidského faktoru často způsobují, že výsledek úsilí o srozumitelnost práva není vždy uspokojivý. Selhává-li stát v této své základní roli, může ho v ní někdo nahradit? Nebo je nutné smířit se s tím, že za dnešních podmínek problém srozumitelnosti práva nemá řešení?


* Rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS. 77/2006.


„Srozumitelnost práva je utopie a věčné hledání.
Vyžaduje totiž pokoru, která je u právníků vzácná.“

Philippe Malaurie, Srozumitelnost zákonů

Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu