spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Chytrá pravidla ve Francii

10. 6. 2020   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Fiasko francouzského státníka Paula Doumera ve Vietnamu na konci 19. století s regulací kanalizace a krysí populace ukázalo, jak dopadají zákony, které neberou v potaz buď kontext, ve kterém jsou vydávány, nebo možnou reakci lidí na jejich použití. Současná francouzská administrativa se chce nejen z tohoto dávného fiaska poučit a dohnat své zpoždění při zavádění chytrých pravidel v zemi galského kohouta.

Poučení z historie. V roce 1897, Paul Doumer, tehdy generální guvernér francouzské Indočíny a později francouzský prezident, rozhodl, že ve vietnamské Hanoji vybuduje kanalizaci. Bohužel skrz kanály se začaly šířit krysy, které roznášely mor a další nemoci. Paul Doumer proto vyhlásil finanční bonus pro každého, kdo krysu zabije, a jako důkaz pro vyplacení bonusu ukáže ze zabité krysy jejich ocásek. Není divu, že po Hanoji náhle začalo běhat stále větší a větší množství krys bez ocasu a že někteří obyvatelé si dokonce zřídili rozsáhlé chovy těchto nepříjemných hlodavců.

První vlaštovka chytrých pravidel ve Francii. Chytrá pravidla, která by byla schopna brát v potaz a předvídat chování lidí v reakci na taková pravidla, se pokoušejí nově zavádět v poslední době i ve Francii. Oproti Velké Británii či Spojeným státům, kde se s podobnými iniciativami začalo už za vlád Tonyho Blaira či za prezidenství Baracka Obamy, Francie dohání určité zpoždění. Ve Francii s prvními pokusy motivovat občany k určitému chování přišlo v roce 2014 tamní ministerstvo financí, které se snažilo systematicky propagovat spokojenost daňových poplatníků s elektronickým formulářem pro daňové přiznání, aby tím inspirovalo další občany k jeho použití a úspoře administrativních nákladů. Tato první vlaštovka nicméně zůstala po několik let osamocena.

Nové iniciativy v oblasti chytrých pravidel. V současnosti ovšem díky podpoře současného prezidenta Macrona a vlády chce Francie svůj handicap v zavádění chytrých pravidel rychle dohnat. Za tímto účelem byl proto zřízen speciální meziresortní odbor behaviorálních politik, zkráceně nazývaný DITP. Jejím úkolem je změnit zastaralé reflexy veřejné správy, která se ze zvyku snaží regulovat lidské chování buď zákazy, daněmi nebo přímými finančními pobídkami. První problémy, které by francouzská administrativa chtěla pomocí chytrých kontextuálních pravidel řešit, je snížení nadměrné konzumace antibiotik, závislost dětí na mobilech a tabletech a z toho vyplývající poruchy spánku nebo přechod k ekologičtějším způsobům vytápění.

Limity chytrých pravidel. Ředitel odboru DITP, Stéphan Giraud, si je nicméně vědom limitů, jimž se aplikace chytrých pravidel nevyhne. Především k vytvoření chytrých kontextuálních pravidel je třeba značné množství tzv. "velkých dat”, a to jak při jejich vytváření, tak při následném zhodnocení jejich účinku. Zároveň je třeba využít inovativního myšlení a často přístupu “pokus – omyl”, což není obvyklý způsob fungování jakékoli veřejné správy, včetně té francouzské. Bez politické podpory “shora” se proto vytváření a použití chytrých pravidel neobejde. Konečně, je třeba umět politiku založenou na chytrých pravidlech umět vysvětlit občanům: chytrá pravidla, jsou-li správně nastavena, mohou přinášet občanům pozitivní výsledky, aniž by si toho byli posledně jmenovaní vědomi. To může mít na druhou stranu blízko k nařčení tvůrců takových pravidel z manipulace, k němuž v dnešní éře falešných zpráv (“fake news”) není nikdy daleko.

Lexperanto


* Článek je volně inspirován esejí z francouzského deníku Le Monde z 10. srpna 2019 “L`Etat se met aux sciences comportementales.“


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu