spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

27. 12. 2016   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

Po srovnání nezávislosti justice v EU podle „The 2016 EU Justice Scoreboard“* se nyní zaměříme na srovnání její efektivity, zejména z perspektivy české justice. Včasnost soudních rozhodnutí je klíčová k zajištění hladkého fungování celé justice.

Parametry efektivity justice. Mezi hlavní parametry používané v Justice Scoreboard patří délka soudního řízení, rychlost, jakou jsou napadené věci vyřizovány (tzv. clearance rate – poměr mezi počtem vyřešených kauz a napadených věcí) a konečně počet nevyřízených věcí, a to za kalendářní rok. Oproti minulým letům vybízejí čísla z roku 2016 k mírnému optimismu. Ale vše není tak jednoduché, jak se zdá…

Zlepšila se za poslední rok efektivita justice ve státech EU? Pokud jde o sporné občanskoprávní a obchodní věci, efektivita justice se v rámci EU obecně zlepšila. Nicméně v kategorii všech soudních případů, zahrnujících sporná i nesporná řízení (např. rejstříková) i řízení ve správním soudnictví, se situace v řadě sledovaných států EU spíše zhoršila než zlepšila. Pokud jde o rychlost vyřizování věcí, u civilních a obchodních kauz je tento poměr u většiny sledovaných států nad 100 %, což znamená, že případy se nehromadí a soudy si umí rychle poradit i s čerstvě došlými případy. Opačná situace je však bohužel u správních soudů v zemích EU, které jsou zavaleny staršími kauzami, které je limitují v rychlém vyřešení těch nových. Pokud jde o počet nevyřízených případů, v mnoha státech lze sledovat jisté zlepšení u členských států, které se dříve potýkaly s vysokými počty nedodělků.

Specifické oblasti, kde se aplikuje evropské právo. Kromě standardních oblastí národního práva se EU Justice Scoreboard zabývá i rychlostí řešení kauz, při nichž soud aplikuje evropské právo. Jedná se o důležité oblasti, jako jsou zejména hospodářská soutěž, ochrana spotřebitele či práva duševního vlastnictví. Z výzkumu vyplývá, že délka soudního řízení může být velmi variabilní pro různé druhy sporů: jejich délka může například růst v důsledku toho, že pár komplikovaných kauz může velmi zásadně ovlivnit celkovou průměrnou délku řízení. Z výzkumu dále plyne, že spory mezi soukromými subjekty trvají průměrně kratší dobu než spory se státními orgány. Tak kupříkladu pouze v pár státech spory v oblasti ochrany spotřebitele nebo hospodářské soutěže, kde soud přezkoumává rozhodnutí národního orgánu, trvají méně než jeden rok. Česká republika však mezi nimi není (např. u sporů v oblasti elektronických komunikací je to cca 1000 dní).

Jak efektivní je česká justice? Tím se dostáváme k situaci v České republice. Ve většině hodnocení se česká justice pohybuje okolo průměru, např. u délky řízení u občanskoprávních, obchodních i správních kauz. Pokud jde o rychlost řešení věcí, drží se ČR na průměru, přičemž situaci podstatně vylepšuje správní soudnictví. V tabulce sporných civilních a obchodních kauz figurujeme nad 100% hranicí, což znamená, že se neukončené spory mírně hromadí. Na 100 obyvatel tak u nás připadají dvě nevyřešené kauzy. I v novém roce bude tedy v české justici co zlepšovat.

Lexperanto


* Viz článek „EU Justice Scoreboard“ s odkazy na http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu