spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak psát zákony, aby se používaly?

15. 12. 2014   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Počet osob ocitající se v dluhových pastích, exekucích či v těžkých životních situacích způsobených podpisem nevýhodných smluv neustále narůstá. To je důkazem, že pravidla založená na předpokladu zcela racionálně uvažujícího jedince s neomezeným množstvím času a perfektní znalostí zákonů – neznalost zákona nikoho neomlouvá, že? – nefungují tak, jak jejich tvůrci předpokládali.

Jak zákony předpokládají, že lidé reagují? Současné zákony – i ty nejmodernější - nerealisticky předpokládají, že lidé jsou zcela racionální osobnosti. Že mají neomezené množství času a schopnost za každých okolností zjistit, co je pro ně ekonomicky výhodné. Vycházejí z předpokladu, že lidé mají čas přečíst si všechny informace, které jim zákony a poskytovatelé výrobků či služeb dávají k dispozici, a na základě toho si vybrat, co je pro ně nejvýhodnější nebo v opačné situaci využít právních prostředků ke své obraně.

Jak lidé skutečně reagují? Přístup založený na předpokladu plné racionality a neomezeného množství času každého jednotlivce je iluzorní, neřku-li alibistický. Drtivá většina spotřebitelů nemá čas procházet informace, které jsou obsaženy v dopisech, emailech, letácích, které jim nabízejí poskytovatelé služeb. Otevřít dopis či email, přečíst ho, porozumět mu a zvolit správný způsob reakce vytváří pro spotřebitele nezanedbatelné transakční náklady. Spotřebitelé proto informace, zvláště je-li jich mnoho najednou, prostě ignorují nebo v lepším případě jim věnují omezené množství času. Z těch, kteří informace alespoň letmo prozkoumají, někteří dopis po přečtení zahodí, jiní na něj zapomenou, a pouze malé procento z nich na poskytované informace skutečně reaguje – a jen určité procento reaguje správným způsobem. Pouze mizivý zlomek osob dokáže poskytované informace přečíst, správně zanalyzovat a v případě, že se jedná o nevýhodnou nabídku nebo agresivní obchodní praktiku, použít prostředky právní obrany, které nabízejí zákony.

Proč se lidé nebrání? Lidé si nebrání svá práva, pokud je pro ně příliš nákladné získat informace o tom, jak se mohou bránit. Aby lidé skutečně využívali obranné prostředky obsažené v zákonech, je nutné jim srozumitelně sdělit, jak na to. Není možné poskytovat spotřebitelům přehršle informací různého charakteru s tím, ať si z toho vybere, co potřebuje. Studie britských úřadů zjistila, že způsob, jak je spotřebiteli sděleno, jak se může bránit, má zásadní vliv na to, zda jsou prostředky právní obrany využívány*.

Jak zvýšit počet lidí, kteří se dokážou právně bránit? Za prvé, aby spotřebitel mohl zjistit, co je pro něho skutečně nejvýhodnější, musí dostat pouze informace o klíčových parametrech produktu, které mu umožní posoudit jeho výhody a nevýhody. Tyto informace musí být navíc sděleny v uživatelsky příjemné formě, tak aby zhodnocení výhodnosti zabralo spotřebiteli co nejméně času. Za druhé, spotřebitel musí dostat informace o možnostech právní obrany nikoli prostřednictvím obecného odkazu, že si to může zjistit v zákonech, ale od konkrétního poskytovatele produktu či služby, a to opět v uživatelsky příjemné a srozumitelné formě. V britském prostředí finančních služeb je dobrou praxí respektovaných obchodníků, že spotřebiteli přímo poskytují informace o možnostech právní obrany. Britské úřady se navíc snaží pomoci společnostem, aby informace, které o možnostech právní ochrany poskytují, komunikovaly spotřebitelům v co nejsrozumitelnější podobě.

Jak by mělo vypadat srozumitelné sdělení tom, jak se právně bránit? Srozumitelné sdělení spotřebiteli o tom, jak se právně bránit, by mělo graficky zvýrazňovat klíčové informace a obsahovat informaci o konkrétní osobě, která sdělení zasílá. Jedná-li se o dopis, již obálka by měla být výrazně odlišitelná, aby ji spotřebitel vůbec otevřel. Obsah musí být krátký se zvýrazněním hlavních bodů bez zbytečného slovního balastu. Popis způsobu, jakým spotřebitel může využít obranné prostředky, musí být opět co nejjednodušší, ideálně popsaný v krátkých za sebou jdoucích krocích. Místo organizace by měl být dopis podepsán určitou fyzickou osobou na vyšším postu v dané organizaci. Pokud spotřebitel nereaguje, měla by přijít na řadu upomínka. Zasílání upomínek není zbytečné, neboť spotřebitelé nezřídka zapomínají či využití prostředků obrany odkládají. Již zmíněná britská studie založená na přímých výzkumech reakcí spotřebitelů ukazuje, že zaslání upomínky podstatně zvyšuje intenzitu reakce spotřebitelů, a tedy i efektivitu využití prostředků právní obrany, přičemž největší efektivitu vykazují upomínky zasílané v intervalu tří až čtyř týdnů od první komunikace.

lexperanto


* Studie britského Úřadu pro dohled nad finančními službami „Jak pomoci spotřebitelům domáhat se ochrany: poznatky z přímého výzkumu“, duben 2013 (Adams, P., Hunt, S., Encouraging consumers to claim redress: evidence from a field trial – Occasional Paper No. 2, Financial Conduct Authority (United Kingdom), April 2013.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu