spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

25. 8. 2014   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Právo by mělo být srozumitelné. Nejasnost činí zákon nepředvídatelným a dělá z něj nástroj svévole, jež je shovívavý k obratným a mocným, neúprosný k slabým; nejasnost zákona je nevysychajícím pramenem konfliktů, mnohoznačnosti a nekonečných soudních sporů. Nesrozumitelný zákon je právní fraškou. Pouze zákon jasný, jednoduchý, transparentní a pochopitelný pro všechny lze respektovat, může být užitečný a zajistit to, co od něj čekáme: spravedlnost, řád, předvídatelnost, bezpečnost, spokojenost, vnitřní klid a možná i štěstí.

Princip srozumitelnosti v různých modifikacích aplikují nejvyšší soudní instance Francie, Spojených států, Kanady či Monaka. Státní rada Francie srozumitelnost a přístupnost považuje za ústavní zásadu, jejímž cílem je přijímat právní předpisy dostatečně přesné, které nemají dvojí význam. Přijaté zákony mají občany chránit před chybným (často opačným) výkladem Ústavy a obecně před rizikem svévole. Podle této zásady rovněž není třeba ponechávat práva a povinnosti v nich zakotvená k jejich dodatečnému upřesňování správním a soudním orgánům. Tato zásada umožňuje zneplatnit normy, které tuto zásadu nerespektují.*

Stanovit jasné hranice mezi povoleným a zakázaným. Nejvyšší soud Spojených států se drží stejné linie. Podle něho je jedním ze základních předpokladů svobody, že člověk má při řízení svého chování možnost se rozhodovat mezi tím, co je zákonné a nezákonné. Soud proto trvá na tom, že právo musí umožnit průměrně inteligentní osobě rozumně rozpoznat, co provádět může a kam už jít nesmí. Zákon s nejasným významem pak nevyhnutelně svádí občany k tomu, aby se pohybovali v nezákonné zóně více, než by tomu bylo v situaci, kdy hranice mezi zákonným a nezákonným chováním jsou jasně dány.**

Kdy je zákon nesrozumitelný? Konečně Nejvyšší soud Kanady se zajímavě vyjadřuje k hranici, kdy lze považovat zákon za vágní („nesrozumitelný“). Tato hranice je relativně vysoká. Při úvaze, zda je zákon ještě srozumitelný, je třeba brát v úvahu, za prvé, flexibilitu a výkladovou roli soudů, za druhé, nemožnost dosáhnout absolutní jistoty (výkladu), což přiměřeně omezuje standardy srozumitelnosti, a za třetí, možnost, že může existovat (nebo i koexistovat) mnoho různých soudních výkladů určitého právního ustanovení.*** 

Jsou výše uvedené zásady v praxi aplikovatelné? Na zásadu srozumitelnosti práva je ovšem třeba pohlížet realisticky. Srozumitelnost kupříkladu často naráží na jazyková omezení  - jazyk není dokonalý, nikdy přesně nepopíše jednoznačně určitou situaci a krom toho může existovat několik paralelních výkladů zákona, což představuje další faktor ovlivňující míru jeho srozumitelnosti. Navíc jsou dnes právem upravovány i velmi technické oblasti (např. doprava, daňová oblast), kde právní předpisy nebudou nikdy srozumitelné pro všechny.

Srozumitelnost práva – velký krok ke svobodě a spravedlnosti. Snaha o srozumitelné právo se táhne celou novodobou historií. O srozumitelnost práva je třeba neustále bojovat. Každý, byť malý, krok práva směrem k ideálu srozumitelnosti, je velkým krokem ke svobodě občana a spravedlivému řádu. Výše probíraná zásada svým formálním zakotvením celý proces může usnadnit.

lexperanto


* Srov. Malaurie, P.: L´intelligibilité des lois, Pouvoirs 2005/3 (č. 114, s. 131).
** Nejvyšší soud USA, Grayned U City of Rockford (1972), 408 US, 104.
*** Nejvyšší soud Kanady, 9. 7. 1994, R. C. Nova Scotia Pharmaceutical Society, 2 RCS 606


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu