spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Co znamená srozumitelnost práva?

29. 3. 2016   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Když píše člověk dostatečně dlouho o různých aspektech určité věci, nezřídka se stává, že mu může zcela uniknout podstata toho, čím se vlastně zabývá. V takové chvíli není od věci se zastavit, zamyslet a objasnit, co srozumitelnost práva znamená. Jaká je definice srozumitelnosti práva? Co se srozumitelností práva vlastně rozumí?

Předpoklady srozumitelnosti práva. Základním předpokladem srozumitelnosti jakéhokoli právního textu je jeho přístupnost. Nemohu-li se k textu, s nímž se chci seznámit, dostat a přečíst si ho, nemohu mu porozumět. Jakkoli banální se tento předpoklad může zdát, v praxi představuje pro nemalou část lidí nepřekonatelnou překážku: buď neví, jaké právní pravidlo se na případ či otázku, kterou chtějí vyřešit, vztahuje. Nebo netuší, v jakém zákoně pravidlo hledat; nebo kde hledat příslušný zákon; či jak zjistit, která verze zákona se měla v danou chvíli použít. Srozumitelnost práva nelze řešit dříve, než si každý úspěšně vyřeší všechny tyto otázky.

Jazyková srozumitelnost. Jestliže se podaří identifikovat potřebné právní pravidlo, je nutné mu rozumět především jazykově. To znamená, že je nutné rozumět jazyku, ve kterém je právní pravidlo napsáno. To však nestačí. Zároveň je nutné rozumět právnímu jazyku, ve kterém je pravidlo napsáno. To znamená rozumět právnímu významu slov a slovních spojení obsažených v předmětném právním pravidle, který může být odlišný od obecného významu těchto slov v obecném jazyce. Zároveň je nutné rozumět právní logice, jež strukturuje právní pravidla a může jim dávat specifický význam. Opět řada lidí, jež právní jazyk běžně nepoužívá, nezřídka seznává, že řadě právních pravidel, byť jsou napsány v jejich mateřském jazyce, ve skutečnosti nerozumí.

Obsahová srozumitelnost. Podaří-li se překonat nástrahy (ne)přístupnosti a jazykové (ne)srozumitelnosti, a člověk skutečně rozumí právnímu významu předmětné normy, může se zdát, že již došel k samému kořenu věci: rozumí právnímu pravidlu, ví, co se po něm žádá, chápe, jak se podle pravidla zachovat. Pro většinu lidí bez právního vzdělání i s právním vzděláním, bude obsahové porozumění právnímu pravidlu představovat maximum možného i potřebného porozumění právního textu. Rovněž lze říci, že ten, kdo porozumí zákonu na úrovni obsahového porozumění, naplnil svou obecnou právní povinnost znát právo. Bohužel na tuto úroveň porozumění právu, jež zákon vyžaduje jako standard, se dostane pouze zlomek populace, jíž je právo určeno.

Komplexní srozumitelnost. Srozumitelnost práva, resp. jeho porozumění, může dosáhnout ještě hlubší úrovně než je úroveň obsahového porozumění – tzv. komplexní úrovně porozumění. Komplexní úroveň porozumění právnímu pravidlu znamená schopnost dešifrovat důsledky daného pravidla na jiné pravidlo, schopnost identifikovat případné mezery v právním pravidlu a znát případná soudní či správní rozhodnutí vykládající dané právní pravidlo. Je zřejmé, že komplexní porozumění právu mohou mít specialisté na daný právní obor – nikdo při současném objemu práva není schopen dosáhnout komplexního porozumění všech oborů práva. Komplexní srozumitelnost předpokládá mít k dispozici veškeré aktuální právní i metaprávní informace týkající se daného pravidla, jako jsou například související rozhodnutí soudů, případně správních orgánů, názory právní doktríny, vliv pravidla na strukturu sociální či ekonomické oblasti, již se dotýká atd. Komplexní srozumitelnost práva není nikomu schopen zajistit zákon či stát bez přístupu, jenž je často placený, ke specializovaným právním aplikacím či publikacím.

Lexperanto


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu