spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Neznalost zákona neomlouvá

Podle významného britského právníka Richarda Susskinda „dnes nikdo nemůže tvrdit, že ovládá více než velmi malé segmenty našeho právního řádu, a přesto každý z nás má povinnost znát všechna ustanovení právních předpisů, které se ho týkají.“*

Znát všechny zákony je nemožné. Jestliže platí, že „neznalost zákona neomlouvá,“ pak by v ideálním případě měl každý jednotlivec znát veškeré zákony a právní předpisy. To znamená, že by je musel všechny přečíst a porozumět jim. Počet ustanovení právních předpisů dosahujících astronomického čísla 1 600 000, jejich délka a neustálé novelizace ovšem činí z povinnosti znát veškeré právní předpisy povinnost, kterou žádný občan nemůže nikdy splnit.

Elektronizace tvorby práva a přístupu k právu

Zdroj: Gola, A., Projekty e‐Sbírka a e‐Legislativa: Elektronizace tvorby práva a přístupu k právu (prezentace), 3. dubna 2012, http://www.isss.cz/archiv/2012/download/prezentace/gola_mvcr.pdf

Zásada, ve kterou již nevěří ani Ústavní soud? Poněkud absurdního charakteru zásady „neznalost zákona neomlouvá“ si všiml i Ústavní soud, který již v roce 2007 prohlásil, že „orientace adresáta právní normy v právním řádu se bez použití přístrojů informačních technologií stává zcela nemožnou. Přitom je zřejmé, že bez možnosti používání těchto systémů se dnes již v právním řádu České republiky nelze vyznat, a tak se problematizuje uplatnění obecné zásady právní, podle které neznalost zákona neomlouvá.“*

Trochu schizofrenní situace. V celkovém důsledku nastává poněkud schizofrenní situace. Na jednu stranu nejsou naplněny podmínky pro to, aby se občané mohli seznámit s obsahem práva – tj. aby měli možnost používat informační technologie, které by činily právo přehledným a srozumitelným. Na druhou stranu však zásada „neznalost zákona neomlouvá“ platí stále bez výjimky. Již zmíněný britský právník Richard Susskind v této souvislosti konstatuje, že „vzhledem k tomu, že většina občanů obsah většiny právních předpisů nezná a nemůže si dovolit zaplatit standardní právní služby, nacházíme se v poměrně žalostné situaci.“ Ústavní soud se sice pokusil důsledky zásady „neznalost zákona neomlouvá“ pro občany alespoň částečně zmírnit, když uvedl, že tuto zásadu nelze vykládat „pouze k tíži adresátů práva, nýbrž též jako závazek veřejné moci vůbec učinit právo poznatelným, protože jen takovým právem se lze řídit,“ nicméně v praktické rovině nemá toto jeho ustanovení pro běžné uživatele práva žádný hmatatelný dopad.

Rezignovat na znalost práva nebo…? Shrneme-li současnou situaci, pak občan má formálně ústavně zaručené právo na přehledné a srozumitelné právo a povinnost právo znát. Prakticky ovšem tuto povinnost nemůže splnit, neboť informační technologie, které by pomohly při orientaci v právu i neprávníkům, bohužel nejsou ani dnes natolik „uživatelsky příjemné“, aby přístup k přehlednému a srozumitelnému právu umožňovaly i neprávníkům.


* Susskind, R., Tomorrow’s Lawyers, Oxford University Press, 2013

** Nález Ústavního soudu Pl. ÚS. 77/2006 z 15. února 2007 (37/2007 Sb. N 30/44 SbNU 349).


„Tento text se již svou délkou vzpírá tomu, aby ho kdokoli četl.“

Sir Winston Churchill

Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu