spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

21. 9. 2018   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

Dovolte nám reagovat na dva aktuální články na téma rozkrývání vlastnických struktur právnických osob. Prvním je článek nestora obchodního práva, profesora Dědiče, na téma „Netransparentnost nelze úplně odstranit“ *, druhým komentář význačného ekonoma, Miroslava Zahradníka, „Chyť mě, když to dokážeš. Pátrání po skutečných vlastnících zůstává složité“**.  Byť si obou autorů profesně velmi vážíme, dovolíme si s jejich závěry nesouhlasit. Skutečné majitele firem lze dohledat, účinně doložit a i do značné míry zabránit obcházení pravidel transparentnosti.

(Ne)opodstatněná skepse s vynucováním transparentnosti – právní pohled.  Profesor Dědič ve svém článku vyjadřuje skepsi nad tím, zda vlna novel existujících předpisů v oblasti praní špinavých peněz povede ke kýžené transparentnosti vlastnických struktur právnických osob. Jeho skepse pramení zejména z absence ověřování pravdivosti zápisů skutečných majitelů do nově zřízené evidence skutečných majitelů a z absence jakékoli sankce v případě nezapsání či nepravdivosti zapsaných informací. Obdobně pesimistický je i ohledně již pět let účinného zákona, jenž zakázal anonymní listinné akcie. Profesor Dědič z toho činí závěr, že ten, kdo chce svou skutečnou totožnost jako vlastník firmy zakrýt, to vždy dokáže.

(Ne)opodstatněná skepse s vynucováním transparentnosti – ekonomický pohled.  Ekonom Miroslav Zámečník v souběžném článku ohledně transparentnosti vlastnických struktur dodává, že byť ve srovnání ze situací před dvaceti lety došlo vedle intenzivnější mezinárodní spolupráce ke ztížení skrývání skutečných majitelů, stále se na konci vlastnických struktur firem nachází příliš mnoho „bílých koní“, kteří požadovanou transparentnost úspěšně zamlží. Profesor Dědič i Miroslav Zámečník mají nicméně v jednom pravdu: v přijatých zákonech ohledně transparentnosti je nemálo děr, které lze využít pro zatemnění skutečných majitelů. Tyto „díry“ jsou důsledkem příliš rychlého legislativního vývoje.

Trocha faktů aneb překotný legislativní vývoj. Překotnost, s jakou byly přijímány předpisy v oblasti vlastnických struktur a skutečných majitelů, má své opodstatnění v nutnosti řešit systémová selhání při monitorování skutečných majitelů, jež byly odhaleny v kauzách Luxleaks 2015, Swissleaks 2016, Panama Papers 2017 atd. Nicméně v důsledku překotnosti legislativního procesu vyplynula z této dobře míněné snahy technicky nepříliš domyšlená legislativa. Zásadní elementy rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů se totiž do směrnice proti praní peněz a dalších právních předpisů dostaly prostřednictvím tzv. pozměňováků, přičemž tyto nové elementy nebyly vzájemně propojené s existujícími nástroji pro rozkrývání. Výsledkem je nízká efektivita rozkrývání, zbytečná administrativní náročnost pro registrující právnické osoby a obtížná dohledatelnost zadaných informací o vlastnických strukturách a skutečných majitelích pro orgány veřejné správy a orgány činné v trestním řízení***. Přesto přese všechno lze nedostatky nové právní úpravy úspěšně napravit.

Cesta k nápravě - certifikace, nikoli novelizace. Nejúčinnějším lékem na neduhy nově přijatých předpisů v oblasti rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů ovšem není jejich novelizace, jak by se mohlo na první pohled zdát, nýbrž doplňující certifikace. Principem certifikace je ptát se právnických osob, jež mají svoje skutečné majitele registrovat, na správné otázky a žádat doložení jejich odpovědí relevantními doklady. Díky tomu lze certifikaci vlastnických struktur obejít jedním jediným způsobem, a to falšováním dokladových dokumentů, což je ve většině jurisdikcí trestným činem. Informace ověřené správně provedenou certifikací lze poté zanést do nově zřizovaných evidencí skutečných majitelů, které díky uvedené certifikaci mohou být i plně veřejné neboť na správně certifikované údaje se může kdokoli spolehnout.

Přínosy certifikace. Navíc, předloží-li právnická osoba informace a doklady o skutečném majiteli prostřednictvím certifikačního procesu, bude rejstříkový soud moci během několika jednotek až desítek sekund v závislosti na složitosti vlastnické struktury snadno ověřit, zda předložená vlastnická struktura a skuteční majitelé jsou v souladu se zákonnými požadavky řádně identifikováni a doloženi. Takové relevantní a přesné informace z takového rejstříku mohou velmi snadno využít pro svou práci i další veřejné státní orgány. Konečně, bude-li certifikace plně elektronická, sníží se pro registrující právnické osoby náklady na ověření jejich vlastnické struktury a skutečných majitelů na nezbytné minimum.

Lexperanto


* http://ceskapozice.lidovky.cz/netransparentnost-nelze-uplne-odstranit-fgn-/tema.aspx?c=A180910_165018_pozice-tema_lube&

** https://www.euro.cz/byznys/chyt-me-kdyz-to-dokazes-patrani-po-skutecnych-vlastnicich-zustava-slozite-1420661

*** Podrobněji viz Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob, 5. 7. 2018, Lexperanto,   http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/578-inteligentni-srozumitelne-a-jednoduche-hledani-skutecnych-majitelu


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu