spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

7. 5. 2015   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Obor porozumění lidskému chování („behavioural insights“) se snaží shromáždit poznatky z různých vzájemně propojených akademických disciplín od behaviorální ekonomiky, přes psychologii až po sociální antropologii a pochopit, jak se jednotlivec v praxi rozhoduje či jak reaguje v situaci, kdy má možnost volby. Praktického využití se dočkal poprvé v roce 2010.

Tým pro porozumění lidskému chování (Behavioural Insights Team)*. Tehdy byl ve Velké Británii vytvořen speciální tým odborníků za účelem tvorby pravidel založených na poznatcích z oboru porozumění lidskému chování. Tento tým je dnes světovým lídrem v poskytování pomoci veřejným institucím. Jde o původně neziskovou organizaci poskytující veřejné služby pro Úřad britského premiéra. Její služby jsou však stále více a více žádány i v jiných zemích mimo hranice Spojeného království.

Jak díky správnému pochopení lidských reakcí zvýšit výběr daní o 5%? Správné pochopení lidského jednání umožňuje navrhnout postupy či pravidla, jež jsou sto povzbudit či podpořit přijímání lepších rozhodnutí. Dobře zacílená opatření vedou k jednoduchým, cenově účinným a často překvapivým výsledkům. Například, návrh pravidla informovat osoby, které dosud nezaplatily daně, o tom, že většina ostatních již zaplatila, vedlo ve Velké Británii ke zvýšení výběru daní o pět procent.

Jakými metodami lze lidské chování pozitivně ovlivnit? Pro vytváření účinných behaviorálně založených pravidel vypracoval britský tým pro porozumění lidského chování metodologii skládající se ze čtyř kroků:

1. V prvním kroku je nutné definovat, čeho chceme navrhovaným opatřením dosáhnout – například je třeba snížit počet osob, které platí daně po lhůtě.

2. Dále je třeba lépe pochopit, jak lidé vnímají a prožívají životní situace vztahující se k chystaným opatřením. Jak jednotlivec reaguje na informaci, že soused již daně zaplatil? Jak se změní daňová disciplína jednotlivce, zjistí-li, že soused objevil způsob, jak se placení daní vyhnout?

3. Pochopení lidských reakcí na předložená fakta umožní ve třetím kroku sestavit seznam opatření, která umožní modifikovat přirozené lidské reakce žádoucím směrem.

4. Nakonec je třeba navržená opatření otestovat v praxi. K tomu jsou využívány náhodně vybrané monitorovací testy schopné ukázat, jak účinné je navržené opatření v porovnání s existujícím stavem. K tomu se využívá metoda nazvaná „Testuj, zjisti a adaptuj“.

Které státy využívají behaviorálních poznatků? Kromě Velké Británie využívá poznatků a zkušeností týmu pro porozumění lidskému chování například Austrálie, konkrétně vláda Nového Jižniího Walesu, které týmu pomáhá zkoumat, zda opatření, která se dříve osvědčila v Británii, mají stejný pozitivní efekt i zde. Pravidla vycházející z poznatků z výzkumů lidského chování se dále používají v USA. V poslední době je začaly aplikovat i mezinárodní instituce jako OECD nebo Evropská komise**.

Lze nové postupy založené na zkoumání lidského chování zavést i u nás? Cynický pozorovatel by se zeptal možná ostřeji: proč něco podobného u nás už dávno není? Samozřejmě, že přístup založený na behaviorálních poznatcích, by bylo možno zavést i v České republice. Pomohlo by to zjistit na jednu stranu, jaká z opatření jsou nejúčinnější, a na druhou stranu, které právní předpisy jsou neefektivní, a tudíž zbytečné.

lexperanto


* Více o tomto týmu na: http://www.behaviouralinsights.co.uk/

** Podrobněji Lunn, P., Regulatory Policy and Behavioural Economics, OECD, 2014.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu