spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak ovlivnit evropské zákony?

31. 10. 2015   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Veřejné konzultace jsou velmi důležitou součástí přípravy dobrých zákonů. Přesto, že po dobrém, srozumitelném a smysluplném právu touží skoro každý, česká odborná, laická, podnikatelská i občanská veřejnost možnost vyjádřit se a díky tomu i ovlivnit evropské zákony téměř nevyužívá.

K čemu jsou veřejné konzultace? Veřejné konzultace slouží dvojímu účelu: na jedné straně, jsou pro Evropskou komisi nástrojem, jak informovat občany v zemích EU o tom, co dělá, na druhou stranu může díky konzultacím získat laické i odborné informace o tom, zda jsou navrhované zákony potřeba a jaký mají dopad občany a podnikatele. Zapojení laické i odborné veřejnosti je odpovědí Evropské unie na "demokratický deficit", který jí byl v minulosti – v řadě případů oprávněně – vyčítán.

Kde jsou zveřejněny návrhy, ke kterým se lze vyjádřit? Výzvy ke konzultacím návrhů nových evropských předpisů a nově rovněž k vyjádřením ohledně potřebnosti či zrušení existujících pravidel jsou zveřejňovány na stránce "Váš hlas v Evropě"* (Your Voice in Europe). Podrobnější informace ohledně jednotlivých konzultací lze získat na stránkách jednotlivých "ministerstev" (generálních ředitelství) Evropské komise. Pokud jste jako organizace zaregistrování v evropském transparentním registru lobbistů (Transparency Register) nebo na webové stránce "Činnost Evropské komise"** (Commission at Work) můžete dostávat upozornění na výzvy ke konzultacím v oboru, který Vás zajímá.

V jakém jazyce evropské konzultace probíhají? Evropské konzultace probíhají vždy angličtině a případně rovněž ve francouzštině či němčině. V těchto jazycích jsou obvykle publikovány dokumenty, ke kterým se můžete vyjádřit. Nicméně odpovědi v rámci konzultací nemusí být nutně v angličtině či jiném cizím jazyku, je možné je zaslat i v češtině, unijní překladatelé už si poradí s překladem jakéhokoli dokumentu zaslaném v jakémkoli oficiálním jazyce členské země EU.

Kdy a jak vstoupit do evropské veřejné konzultace? V případě konzultace ohledně návrhů nových právních předpisů EU lze do veřejné konzultace vstoupit ve třech momentech: poprvé, v úvodní fázi, když Evropská komise zveřejní záměr vytvořit nějakou regulaci a přiloží k tomu budoucí plán prací (tzv. cestovní mapa neboli "Roadmap"). Po druhé je možné se vyjádřit v rámci povinné internetové veřejné konzultace, která u evropských zákonů musí trvat minimálně dvanáct týdnů. Po třetí, je možné se nově vyjádřit k hotovému návrhu evropského předpisu v okamžiku, kdy ho Evropská komise zasílá Evropskému parlamentu a Radě ministrů ke schválení. Komu to nestačí, může zaslat své komentáře i při projednávání návrhu v Evropském parlamentu přes jakéhokoli europoslance.

Podrobnější informace o tom, jak probíhají evropské konzultace, lze získat zde na následující webové stránce:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/stakeholder-consultation/index_cs.htm

Lexperanto


*http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_cs.htm
**http://ec.europa.eu/atwork/index_cs.htm


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu