spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Připravili jsme pro Vás

30. 12. 2021 Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

Právo na férovost soudního procesu je význačnou vlastností a jedním ze základních principů demokratické společnosti. Číst dále…

29. 11. 2021 Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

Soud i soudci, ale i řada dalších orgánů veřejné moci musí rozhodovat nezávisle a nestranně. Princip, který zní na první pohled jasně, ale co vlastně konkrétně znamená? Číst dále…

22. 11. 2021 Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

Právo na spravedlivý proces není nic abstraktního, čeho se lze domáhat v jakémsi vzdáleném Štrasburku. Je to něco, na co má každý právo tady a teď, v podstatě v každém typu řízení před jakýmkoli orgánem v němž jde o práva jedince. Číst dále…

16. 7. 2020 Chytrá pravidla pro dekádu 2020

Pandemie COVID ukázala, že řadu věcí lze dělat jinak a lépe, a to okamžitě a bez dlouhých cavyků. Tvorba zákonů a její aplikace je přesně tou věcí, kterou by šlo změnit rychle k lepšímu Číst dále…

24. 6. 2020 Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

Jak využít lidskou iracionalitu při vytváření chytrých pravidel, aby taková pravidla lidem pomáhala? Číst dále…

10. 6. 2020 Chytrá pravidla ve Francii

Nové francouzské iniciativy v zavádění chytrých pravidel, jež berou v potaz kontext a snaží se předvídat lidské reakce na tyto pravidla, jako možná inspirace i pro českého zákonodárce? Číst dále…

31. 12. 2019 Chytrá pravidla v USA

Pionýry chytrých pravidel byly americké tabákové firmy a nejrůznější „šmejdi“. Ve prospěch veřejnosti, zejména na ochranu spotřebitelů, začaly být poznatky behaviorální vědy využívány v USA až od Obamovy vlády Číst dále…

7. 11. 2019 Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

Malé a střední podniky a jejich status láme hlavu nejednomu (nejen) českému úředníkovi. Kde je zakopaný pes? Číst dále…

17. 5. 2019 Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

Odlišení malých a středních podniků od podniků velkých hraje klíčovou roli například při přidělování dotací. To ovšem nemusí být tak snadné, jak ukázala kauza Čapí hnízdo. Jak z toho ven? Důkladným rozkrytím jejich vlastnických struktur Číst dále…

12. 4. 2019 Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

Povinné zápisy do evidence skutečných majitelů právnických osob neskončily v České republice velkým úspěchem.* Evropské právo nabízí „reparát“ ve formě implementace 5. směrnice proti praní peněz. Číst dále…

28. 1. 2019 Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

Vymahatelnost práva je často užívanou mantrou. Pokud právo není vymahatelné, je jen cárem papíru. Příkladem takové nevymahatelnosti je nevynutitelnost povinnosti zapsat do evidence skutečné majitele právnických osob. Číst dále…

30. 12. 2018 Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

Říká-li právo, že je třeba se chovat určitým způsobem a nikoli způsobem jiným, musí být zároveň schopno takové pravidlo – alespoň občas – vymoci, jinak ztrácí respekt a legitimitu. Číst dále…

21. 9. 2018 Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

Mají profesor Dědič ekonom Zámečník pravdu? Skutečně nelze skoncovat s netransparentností vlastnických struktur firem? Dovolíme si se i slovutnými osobnostmi nesouhlasit. Číst dále…

21. 8. 2018 Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

Vytváření komplexních netransparentních korporátních vlastnických struktur nelze zakázat a, jak ukazuje realita, ani příliš kvalitně legislativně upravit. Jediným řešením je proto certifikace. Číst dále…

5. 7. 2018 Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

Právní nejistota, častý fenomén současnosti, představuje zásadní překážku pro vynutitelnost práva. Na nové oblasti rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů právnických osob lze názorně ilustrovat všechny tři hlavní zdroje právní nejistoty. Číst dále…

3. 5. 2018 Právní nejistota, její zdroje a důsledky

nejistota je nerozlučnou sestrou právní nesrozumitelnosti. I když jde o jev nežádoucí, každý se s ním setkává dnes a denně a musí neustále řešit, jak se s ním vypořádat. Číst dále…

4. 4. 2018 Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

Hodnotit efektivitu existujících zákonů před přijetím zákonů nových je zcela logické. V Evropské unii je to pravidlem, které se v praxi osvědčuje. V Česku se naopak zanedbává. Číst dále…

16. 3. 2018 Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu

O věci rozhodne nezávislý a nestranný soud. Zní to na první pohled jasně a logicky, ale co to vlastně všechno obnáší? Číst dále…

11. 1. 2018 Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

Jak má firma registrovat na „něco“, když nikdo neví, co to „něco“ vlastně je? Malé zamyšlení nad evidencemi skutečných majitelů právnických osob účinnými od 1. ledna 2018. Číst dále…

29. 12. 2017 Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

Návrh programového prohlášení nové vlády slibuje srozumitelnost, právní jistotu a dokonce přívětivost nových zákonů. Pojďme se na to podívat zblízka… Číst dále…

20. 11. 2017 Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

Rovné či nerovné příležitosti aneb startovací čára pro každého jedince stejná či jiná z důvodu původu? Mýtus či realita? Jak jsme na tom v EU? Číst dále…

2. 10. 2017 Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

„Život je nespravedlivý, společnost je nespravedlivá“ - klasické nářky mnoha lidí. Mají pravdu? Co je vlastně sociální spravedlnost? A co ji ovlivňuje? Číst dále…

24. 7. 2017 Jak právo pomáhá inovacím?

Že právní předpisy brzdí inovace stanovováním někdy nesmyslných požadavků asi nikoho nepřekvapí. Že by ale právo mohlo inovace podporovat? Číst dále…

30. 6. 2017 Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

Inovace a regulace mohou často stát proti sobě. Regulace potírá inovaci a inovace se snaží obejít regulaci. Inovace i regulace se ovšem dají do značné míry skloubit tak, aby se vzájemně doplňovaly. Číst dále…

7. 6. 2017 Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

EU se s novými pravidly snaží přijímat jen zákony, které jsou potřebné a mají užitečné dopady na občany. Daří se jí to? Číst dále…

5. 5. 2017 Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

První rok práce evropského výboru pro kontrolu kvality evropských zákonů je za námi. Podívejme se, s jakým úspěchem drží kvalitu a množství evropských právních předpisů pod kontrolou. Číst dále…

18. 4. 2017 (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

Jakkoli paradoxně to může znít, lepší srozumitelnosti práva lze dosáhnout pouze (r)evolucí jeho formy, nikoli jeho obsahu. Číst dále…

24. 2. 2017 Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

Stejně jako lze napsat dobrý či špatný zákon i veřejnou konzultaci k návrhu připravovaného zákona lze provést kvalitně i nekvalitně. Jak zvládnout veřejnou konzultaci návrhu zákona? Číst dále…

8. 2. 2017 Délka a efektivita českých insolvencí

Efektivita českých insolvenčních řízení v evropském i světovém srovnání aneb jak dlouho trvají u nás insolvence, kolik stojí a jaká je jejich výtěžnost. Číst dále…

20. 1. 2017 Kvalita justice v ČR a zbytku EU

Jak kvalitní je justice v ČR ve srovnání se zbytkem EU? Jak se vlastně objektivně porovnává kvalita justice? Jde to vůbec? Číst dále…

27. 12. 2016 Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

Jak je na tom česká justice oproti zbytku EU z hlediska efektivity? Srovnejme suchá, ale důležitá fakta. Číst dále…

29. 11. 2016 Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

Jakákoli nepřiměřená a zjevné nevyvážená smluvní klauzule v neprospěch spotřebitele je zakázaná. Jak se nepřiměřenost posuzuje a jak se proti takovým klauzulím bránit? Číst dále…

8. 11. 2016 Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

Kromě toho, že spotřebitelské smlouvy musí být jasné a srozumitelné, nesmí být pro spotřebitele nepřiměřené a zjevně nevyvážené. Co to přesně znamená? Číst dále…

20. 10. 2016 Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva, tak praví § 1811, odst. 1 občanského zákoníku. Co to ale přesně znamená? Číst dále…

30. 9. 2016 Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

V dubnu 2016 uveřejnila Evropská komise čtvrtou srovnávací studii soudních systémů v členských státech EU pod názvem „The 2016 EU Justice Scoreboard“. Co tato studie zkoumá a jak je na tom Česká republika? Číst dále…

2. 9. 2016 Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

Malý výlet k lingvistickým a filozofickým kořenům pojmu „srozumitelnosti“ v oblasti práva dokáže odhalit neobvyklé souvislosti tvorby, výkladu i používání práva. Číst dále…

19. 7. 2016 VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

Elektronická knihovna legislativního procesu (eKLEP) se konečně zpřístupnila veřejnosti (VeKLEP). Od roku 2007 ji užívaly pouze státní orgány, nyní se databáze konečně otevřela i občanům. Co všechno v ní lze nalézt? Číst dále…

29. 6. 2016 Zákaz zneužití práva

Právo se dá používat, využívat i zneužívat. Zneužitím se právo odvrací od spravedlnosti a vytváří bezpráví. Zásada zákazu zneužití práva je proto jednou z důležitých pojistek spravedlnosti. Číst dále…

17. 6. 2016 Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

Evropská unie již delší dobu v legislativním procesu využívá vědu založenou na lidském chování. Lze ji ale účinně využít vždy? A pokud ano, jaké otázky si má zákonodárce položit, aby behaviorální poznatky přetavil v text srozumitelný pro obyčejného člověka? Číst dále…

20. 5. 2016 Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

Jak dobře známe sami sebe? Netvořme zákony na základě nereálných předpokladů, ale berme v úvahu, jak se chováme doopravdy. Číst dále…

26. 4. 2016 Proč máme blbé zákony?

Stížnosti občanů i podnikatelů na nesrozumitelné, komplikované, nesmyslné, zkrátka blbé zákony, jsou běžným koloritem od okamžiku, kdy se po roce 1989 opět mohlo začít svobodně kritizovat. Mají tyto stížnost něco do sebe? Číst dále…

29. 3. 2016 Co znamená srozumitelnost práva?

Že by právo mělo být srozumitelné, není nijak objevné zjištění. Nicméně, co se vlastně srozumitelností práva rozumí, už tak evidentní není. Srozumitelnost práva může být jazyková, obsahová nebo komplexní. Číst dále…

8. 3. 2016 Jak zabránit devalvaci práva?

Zákonů se přijímá obrovské množství, navíc se velmi často novelizují, což přináší mezi uživatele zmatek. Na jednoduché analýze našich dosavadních příspěvků ukazujeme, jak lze účinně bojovat s devalvací práva, k níž bohužel někde více a někde méně dochází. Číst dále…

15. 2. 2016 Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

Zhruba před rokem jsme v článku nazvaném „Dobrý zákon v deseti krocích“ popsali, jak by měl vypadat správný postup při vytváření dobrých zákonů. Pojďme proto nyní zhodnotit, jak jsme na tom. Číst dále…

20. 1. 2016 Jak předcházet obcházení zákonů?

Jakýkoli dobrý zákon je na jednu stranu účinný, na druhou stranu však přiměřený. Vždy je proto nutné najít správnou rovnováhu mezi efektivitou pravidla a jeho přiměřeností. Což ovšem znamená vyrovnat se s faktem, že zákon půjde obcházet. Číst dále…

7. 1. 2016 Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

Není iniciativa hodnocení kvality evropských zákonů (REFIT), jejíž proklamované cíle jsou potřebné a vítané, pouze dalším prázdným heslem a zbytečným administrativním cvičením? Dosavadní zkušenosti příliš optimismu nepřinášejí. Číst dále…

15. 12. 2015 Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

Zlepšit srozumitelnost zákonů není jen filozofická otázka, ale i praktická výzva, která stojí před českým i evropským zákonodárcem. Nabízíme index srozumitelnosti zákona jako konkrétní nástroj, jak zlepšit srozumitelnost právních předpisů. Číst dále…

29. 11. 2015 Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

Nahlédněme do tajů evropské kuchyně a podívejme se, jestli je kontrola kvality a účelnosti evropských právních předpisů tím správným receptem na lepší evropské zákony. Číst dále…

31. 10. 2015 Jak ovlivnit evropské zákony?

I když bývá EU často kritizována za uzavřenost a nesrozumitelnost, je příprava evropských zákonů pro veřejnost mnohem otevřenější než příprava českých zákonů. K evropským zákonům se může každý občan i podnikatel vyjádřit, a to nejméně třikrát během přípravy jednoho návrhu. Číst dále…

15. 10. 2015 Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

Nová pravidla, jak vytvářet evropské zákony – „Better Regulation“ – se kterými přišla v létě Evropská komise, mají za cíl zlepšit kvalitu právních předpisů, jež ovlivňují životy více než půlmiliardy občanů a milionů firem v celé Evropě. Pojďme se na tato nová pravidla podívat zblízka Číst dále…

24. 9. 2015 Jak změřit srozumitelnost práva?

Srozumitelnost práva lze do jisté míry měřit pomocí vlastností, podle kterých se měří funkčnost softwarových programů. V obou případech platí: čím složitější, tím méně funkční (srozumitelný). Číst dále…

4. 9. 2015 Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

Softwaroví analytici používají při analýze počítačových kódů řadu různých technik, které by bylo možno použít pro analýzu právních předpisů. Právní předpisy se totiž v řadě aspektů – funkčnost, forma, vnitřní struktura – podobají softwarovým kódům. Číst dále…

19. 7. 2015 Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

S postupem let se právní předpisy spolu s na ně navázanou byrokracií nakupily do závratných rozměrů. To vážně škodí nejen podnikání, ale celé ekonomice. Projekt britské vlády „Boj s přebujelou legislativou“ se proto snaží nepotřebnou a přebujelou legislativu vymýtit s pomocí běžných uživatelů právních předpisů. Číst dále…

23. 6. 2015 Právo jako kód

Zvyk zapisovat právní pravidla je jedním z největších společenských vynálezů. Umožňuje vládu práva a ochranu svobody. Jakmile se však právní pravidla stanou natolik složitými, že se v nich málokdo vyzná, vláda práva i individuální svobody se ocitají v ohrožení. Číst dále…

31. 5. 2015 Srozumitelnost práva ve Spojených státech

Sbírka amerických zákonů (U.S. Code) shrnuje a rozřazuje do 50 oblastí veškeré platné zákony na území Spojených států. Díky tomu lze snadněji určit, jaká pravidla platí v jakém odvětví. Číst dále…

7. 5. 2015 Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

Moderní zákony se snaží pomocí pozitivní motivace „pošťouchnout“ jednotlivce k chování, které je z dlouhodobého hlediska prospěšné pro ně i pro celou společnost. Jak to provést ukazuje britský tým pro porozumění lidskému chování. Číst dále…

21. 4. 2015 (Britské) právo přístupné online všem

Platný právní řád ve Spojeném království čítá přibližně 50 milionů slov. Proto je nezbytně nutné, aby zejména neprávníci měli přístup k online vyhledávači, který jim jednoduše ukáže, jaká práva a povinnosti mají. Číst dále…

30. 3. 2015 Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

Lidé považují právo za složité. Komplikované právo brzdí ekonomickou aktivitu a narušuje důvěru ve spravedlnost. Ve Velké Británii se tomuto problému pokoušejí čelit inovativním a inspirujícím způsobem. Číst dále…

12. 3. 2015 Dobrý zákon v deseti krocích

Byť je zkušenost řady lidí s českými zákony oprávněně negativní, napsat kvalitní pravidlo, které je účinné, ekonomicky smysluplné a obtížně se obchází, není žádná utopie. Je to prosté řemeslo. Číst dále…

17. 2. 2015 Jak psát kvalitní zákony

Nejzásadnějším problémem způsobujícím nekvalitu českých zákonů nejsou tzv. „přílepky k zákonům“ - byť jde o problém důležitý - ale to, že chybí popis a analýza problému, který má navrhovaný zákon řešit. Číst dále…

2. 2. 2015 Nepsat zákony pro kočku

Stejně jako při léčení těla je třeba při léčení společnosti nejdříve určit diagnózu. Předtím, než se začne vytvářet řešení (zákon), je třeba popsat, v čem je problém (proč vůbec musíme zákon přijímat) a co jsou jeho příčiny (s čím se má zákon vypořádat). Číst dále…

26. 1. 2015 Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

Potřebujeme právní stabilitu. Přestat vytvářet nové zákony. Přestat měnit ty stávající. To by bylo krásné, kdyby to šlo. Jenomže, ono to nejde. Číst dále…

29. 12. 2014 Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

Právo by mohlo být srozumitelné a snadno pochopitelné, kdyby na tom jeho tvůrci (zákonodárci) a interpreti (právníci a advokáti) měli zájem. Jak toho ale docílit, když řadu z nich nesrozumitelnost zákonů živí? Číst dále…

15. 12. 2014 Jak psát zákony, aby se používaly?

Moderní zákony v demokratických zemích jsou velmi často založeny na myšlence, že místo direktivních zákazů, má mít každý jedinec možnost bránit svá vlastní práva. Tyto zákony však postrádají účinnost, pokud jednotlivci možnosti bránit svá práva nevyužívají. Číst dále…

29. 11. 2014 Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

V zahraničí vycházejí rozhodující impulsy pro zlepšení srozumitelnosti práva z nejvyšších soudních instancí. A jak je na tom náš Ústavní soud? Co udělal proto, aby bylo v Česku právo srozumitelné? Číst dále…

12. 11. 2014 Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

Aby bylo možné přijímat smysluplné zákony, je třeba vědět, kde trh nefunguje a proč. Než se vytvoří zákon, je však třeba se ještě zamyslet nad tím, zda nejsou vhodnější jiná opatření (informační kampaň, intenzivnější dozor). Pokud ne, poslední otázka zní, jak do zákona co nejlépe namixovat měkká a tvrdá pravidla Číst dále…

31. 10. 2014 Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Teprve poté, kdy jsou identifikovány a analyzovány důvody nefunkčnosti trhu, je možné přistoupit k regulaci – aby mohla pravidla odstranit selhání trhu, musí být schopná odstranit důvody tohoto selhání. Číst dále…

14. 10. 2014 Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Obtížnost správného zhodnocení, kdy nechat trh být a kdy zasáhnout, se neblaze projevuje v realitě přijímání zákonů a dalších regulací. Pravidla se u nás nepřijímají po analýze fakt a pojmů, ale na základě okamžitých pocitů a dojmů. Číst dále…

30. 9. 2014 Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

Dosáhnout srozumitelnosti a předvídatelnosti práva není jednoduché. Nicméně lze se inspirovat jinde a nabídnout konkrétní kroky, jak se směrem ke srozumitelnosti práva vydat i u nás. Číst dále…

9. 9. 2014 Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

Ani Evropská unie nezůstává pozadu a vyžaduje, aby právo EU bylo srozumitelné. V krátkém článku proto shrnujeme, jak by se měla srozumitelnost práva projevovat v právních předpisech a rozhodnutích orgánů Evropské unie. Číst dále…

25. 8. 2014 Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

Princip srozumitelnosti práva je rozšířen v řadě zemí světa. V různých formách ho používají nejvyšší soudní instance Francie, Spojených států, Kanady nebo i Monaka. Číst dále…

21. 7. 2014 Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

To, že se lidé dopouštějí chyb při rozhodování, není žádným objevem. Behaviorální ekonomie se snaží tyto chyby, identifikovat a vysvětlit. Zároveň se snaží navrhnout řešení, která by je pomohla eliminovat nebo alespoň zmírnit jejich důsledky. Číst dále…

7. 7. 2014 Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

Lidé se vždy nerozhodují racionálně a ne vždy svá rozhodnutí promýšlí. Ve skutečnosti je většina lidských rozhodovacích procesů automatická. Vychází spíše z okamžité intuice než z chladnokrevného porovnání výhod a nevýhod. Číst dále…

24. 6. 2014 Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

Lidé často dělají chyby při výběru nejen finančních produktů. Tyto chyby nezřídka pramení z psychologických předsudků, které si při rozhodování neuvědomují. V důsledku těchto chyb ovšem mohou jednotlivci často utrpět i velké ztráty. Těmto chybám a ztrátám však lze účinně předcházet vhodným nastavením pravidel. Číst dále…

2. 6. 2014 Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Použití behaviorální ekonomie při tvorbě právních předpisů a řízení veřejné správy je posledním trendem v oblasti veřejné politiky. Za posledních pět let byla vytvořena řada právních předpisů a strategií vycházejících z „ekonomie chování“. Nejdále se ve využívání behaviorálního přístupu dostaly Spojené státy a Velká Británie. V některých oblastech, například u pravidel na ochranu spotřebitele, pronikl této přístup i do Evropské unie. Číst dále…

16. 5. 2014 Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

Právo obecně, ale i soudní rozhodnutí by měly být srozumitelné. Požaduje to Evropský soud pro lidská práva a Česká republika musí rozhodnutí tohoto soudu respektovat. Číst dále…

8. 5. 2014 Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

Zeptáte-li se jakéhokoli podnikatele či živnostníka, co je největší překážkou pro jeho činnost, ať už na ulici nebo v televizním pořadu, dostanete téměř vždy tutéž odpověd: nepřehlednost, komplikovanost a přílišná složitost zákonů. Jde o standardní „nadávání na poměry“ nebo na tom něco je? Číst dále…

29. 4. 2014 Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Zásada srozumitelnosti práva je ve Francii součástí ústavního pořádku. Díky tomu je ve Francii možné rušit zákony pro jejich nesrozumitelnost. Číst dále…

Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu