spolek pro přístupné a srozumitelné právo

VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

19. 7. 2016   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Co vše ve VeKLEPU najdu? Verze eKLEPU pro veřejnost (VeKLEP*) zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy v různých fázích zákonodárného procesu. Jedná se zejména o návrhy věcných záměrů zákonů, zákonů, zákonných opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášek. Cílem autorů této veřejné části je zprostředkovat občanům možnost sledovat celý „legislativní život“ každého důležitého právního předpisu. K tomu lze na tomto serveru dohledat i podpůrné materiály, jako např. zápisy z jednání vlády. Z legislativních předpisů lze nyní (polovina července 2016) ve VeKLEP-u najít kupříkladu návrh zákona o státním rozpočtu či návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), mediálně známý v souvislosti s dopravními projekty, které nemají platné povolení a nemohou tak čerpat dotace z EU.

Jak funguje vyhledávání dokumentů? Přístup je možný i pro neregistrované uživatele. Pokud kliknete na kolonku rozšířené vyhledávání, objeví se stránka s oknem, kde můžete vložit hledaný výraz. Lze zvolit možnost hledání metadatového (vyhledávač hledá pouze v tzv. materiálech a dokumentech) nebo tzv. fulltextového (to zahrnuje i veškeré přílohy k dokumentům a vyhledávání je tedy podrobnější). Dále lze zúžit vyhledávání časově, a to omezením, od kdy do kdy měl být dokument vydán (kolonka „Datum aktualizace“). Konečně pak zaregistrovaní uživatelé mají tu výhodu, že si nalezené dokumenty mohou pro budoucí použití uložit do tzv. rešeršního košíku.

Co je „materiál“ a co „dokument“? Aplikace VeKLEP zná dva zdroje, a to dokumenty a materiály. Co se pod tím skrývá? „Materiály“ představují návrhy právních předpisů, například návrhy zákonů, návrhy vyhlášek apod. Kategorie „Dokumenty“ obsahuje zejména programy jednání vlády, záznamy z jednání vlády a její usnesení. Jde tedy o cenný zdroj doplňujících informací k navrhované „tvrdé“ legislativě. Nejčastěji však bude uživatel zřejmě hledat návrh zákonů či vyhlášek.

Český vs. britský model. Již dříve jsme uveřejnili článek o britském veřejném portálu, který již mnoho let umožňuje přístup k právu všem online.** Britský vyhledávač je primárně zaměřený na již účinnou legislativu. To v České republice zatím státní správa umožnila online přístup pouze k připravované legislativě. V britském případě navíc celý server vznikl na základě poznámek a připomínek od samotných uživatelů, což není případ českého VeKLEPu. Bude určitě vhodné, pokud dobrá myšlenka s VeKLEPem bude v budoucnu dotažena do konce, a to i za pomoci těch, kteří aplikaci budou nejvíce využívat a vědí, co je pro ně nejlepší.

Praktická uživatelská poznámka nakonec. Až se zaregistrujete, což je velmi snadné, tak při prvním přihlášení do programu po vás systém bude žádat tzv. uživatelské jméno. Nikde však není specifikováno, co jím přesně je. Vězte, že tímto uživatelským jménem je emailová adresa, kterou jste do VeKLEPu zadali. Tato chybějící informace může někoho zbrzdit či dokonce odradit. Nicméně buďme rádi, že tato důležitá platforma je nyní přístupná i pro veřejnost, která tak může jednoduchým způsobem možnost koukat zákonodárci pod prsty. 

Lexperanto


*https://apps.odok.cz/veklep
** Viz článek (Britské) právo přístupné online všem nahttps://www.lexperanto.cz


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu