spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Chytrá pravidla v USA

31. 12. 2019   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Chytrá pravidla se snaží nasměrovat lidské chování potřebným směrem, aniž by nařizovala či zakazovala. Pro přístup založený na chytrých, tzv. behaviorálních pravidlech, se vžil název „nudge“, česky „pošťouchnutí“.* 

"Pošťuchovací odbor" neboli nudge unit. Tento přístup začaly ve Spojených státech amerických používat nejdříve soukromé společnosti za vlastními, privátními účely. Později přístup založený na chytrých pravidlech převzal i americký zákonodárce a za Obamovy administrativy, na základě výstupů za tím účelem zřízeného zvláštního odboru Bílého domu, tzv. nudge unit, začala chytrá pravidla být v širší míře používaná i ve veřejný prospěch v rámci standardních zákonů.

 „Šmejdi“ a jejich nechtěná pozitivní role. Průkopníkem ve vytváření pravidel snažících se usměrnit lidské chování se staly ve Spojených státech společnosti, jež se snažily své zákazníky „pošťuchovat“ často však škodlivým či pro zákazníky manipulujícím způsobem, jako například tabákové firmy či nejrůznější firmy, pro něž se v posledních letech vžil název „šmejdi“. Tabákové firmy se snažily a neustále snaží využít behaviorální poznatky k obcházení stále přísnější regulace a marginalizování negativních následků kouření, což se jim stále daří lépe než regulátorům. 

Behaviorální pravidla v legislativě na ochranu spotřebitele. Šmejdi naopak zpopularizovali formulářové smlouvy a různé „předzatržené kolonky“ v po internetu uzavíraných smlouvách, aby usměrnili chování spotřebitelů ve svůj prospěch, nikoli ve prospěch neznalých či nepozorných zákazníků. Americký a posléze i evropský zákonodárce na toto chování reagoval stále se rozšiřující legislativou na ochranu spotřebitelů, ve kterém často obrací proti „šmejdům“ jejich vlastní zbraně a využívá behaviorální pravidla naopak ve prospěch spotřebitelů, například požadavky na velikost a čitelnost písmen u důležitých smluvních klauzulí nebo povinností pro spotřebitele určitá smluvní ujednání opsat ručně, aby si při tomto opisování uvědomil jejich obsah.

Kladné využití behaviorálního chování soukromým sektorem. Na druhou stranu, behaviorální pravidla nemusí být soukromými společnostmi používána jen k negativním účelem. Příkladem může být, známý americký výrobce limonád Coca-Cola. Ten upravil po 60 letech používání obsah svých lahví z původních dvou decilitrů na půllitru, neboť na základě behaviorálních výzkůmů zjistil, že s láhvemi většího obsahu zvýší i svou ziskovost.

A konečně chytré využití i veřejným sektorem. Kladné zkušenosti s použitím chytrých pravidel mají v USA i ve veřejném sektoru. Například město Chicago poté, co ostatní preventivní i represivní opatření selhala, se rozhodlo upravit značení na silnicích před zatáčkami tak, aby pro řidiče vytvořilo dojem, že jedou rychleji. Tento dojem zvýšené rychlosti způsobil u řidiče potřebu před zatáčkou zpomalit, což vedlo k ohromujícímu snížení nehodovosti na takto upravených úsecích o 36 %.

Lexperanto


* Článek je volně inspirován esejí z francouzského deníkuLe Monde z 10. srpna 2019 “L`Etat se met aux sciences comportementales.“


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu