spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

29. 12. 2017   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Návrh programového prohlášení vlády, které vláda schválila 18. prosince 2017, zmínil mezi jejími prioritami i srozumitelnost práva. Návrh zmínil i zažitý pojem právní jistoty a poněkud neobvyklý pojem přívětivosti práva – pravděpodobně se jedná o překlad anglického slova „user-friendliness“. Co přesně návrh programového prohlášení vlády přináší? A jak toto prohlášení ohledně srozumitelnosti práva vyznívá v kontextu nedávného rozhodnutí Ústavního soudu ve věci EET?

Znění návrhu programového prohlášení vlády ohledně srozumitelnosti. „Klíčovým parametrem pro úspěšné využití digitálních technologií při poskytování digitálních služeb veřejnou správou a veřejnoprávními subjekty je srozumitelnost a přívětivost legislativy, která bude zejména eliminovat právní nejistotu klientů při využívání digitálních technologií v komunikaci s úřady a institucemi. Stejně tak chceme poskytnout právní jistotu klientům i poskytovatelům digitálních služeb při využívání digitálních technologií v soukromoprávních jednáních.“* Návrh programového prohlášení omezuje srozumitelnost a přívětivost legislativy pouze na oblast digitálních technologii. To je na jednu stranu škoda, protože srozumitelnost práva by se měla vztahovat na veškeré přijímané právní normy ve všech oblastech. Na druhou stranu v oblasti digitálních technologií má srozumitelnost práva největší potenciál.

Srozumitelnost zákonů vs. rychlost jejich přijímání. Podmínkou kvalitní a srozumitelné legislativy je dostatek času na její přípravu a široké a správně zacílené konzultace*. Pravidlo nepřímé úměry mezi rychlostí přijímání zákonů a jejich kvalitou – čím rychleji přijatý zákon, tím horší jeho kvalita – je neúprosné: omezením konzultací a zrychlením legislativního procesu se kvalita a srozumitelnost zákonů nezlepší, ba právě naopak. Důkazem toho je přijímání legislativy ohledně EET, kdy rychlost při jejím přijímání poškodila srozumitelnost a kvalitu této legislativy natolik, že musel zasáhnout Ústavní soud. Rozhodnutí Ústavního soudu ohledně EET***, zejména některá jeho disentní stanoviska, přinesla velmi podnětné myšlenky ohledně tvorby srozumitelných právních předpisů a zejména akcentovala důležitost předběžných analýz dopadů budoucích zákonů a nutnost jejich konzultací se zainteresovanými subjekty.

Jak by mohla nová vláda zlepšit srozumitelnost legislativy? Vedle řady konkrétních opatření ke zlepšení kvality zákonů, jež jsme představili v minulých příspěvcích****, je možné dát nové vládě tři systémová doporučení, jak do budoucna zlepšit srozumitelnost právních předpisů: za prvé, provést inventuru legislativy spíše škrtat než přijímat nové zákony, pokud je nutné nějaký zákon novelizovat, dělat to až poté, co je zpracována hodnotící zpráva, zda daný zákon splnil či nesplnil cíle, jichž měl dosáhnout. Za druhé, dělat mnohem precizněji analýzu potřebnosti a dopadu zákonů a dělat tuto analýzu ve fázi přípravy zákona na příslušném ministerstvu, nikoli až ve chvíli, kdy je návrh zákona diskutován v Parlamentu. Konečně za třetí, neomezovat konzultace při přípravě zákonů: omezí-li se rozsah konzultací v rámci tzv. připomínkového řízení, jež probíhá až v okamžiku, kdy je již text návrhu zákona zpracován, je nutné i vhodné přesunout tyto konzultace do fáze tvorby zákona. V této dřívější fázi mohou být připomínky jednotlivých dotčených subjektů lépe a účinněji brány v potaz a případně být zapracovány do návrhu zákona nebo může být v doprovodné zprávě o dopadech návrhu zákona být vysvětleno, proč v návrhu zákona zohledněny nebyly. 

Lexperanto


* Návrh programového prohlášení vlády, 18.12.2015,
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/navrh-programoveho-prohlaseni-vlady-162319/
** Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů? 24.2.2017, Lexperanto, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/426-jak-ucinne-konzultovat-navrhy-pravnich-predpisu
*** Sp. zn. Pl. ÚS 26/16, ze dne 15. prosince 2017, https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-nabeh-treti-a-ctvrte-etapy-elektronicke-evidence-trzeb-ale-sam/
****Namátkou:
Jak právo pomáhá inovacím? 24.7.2017, Lexperanto
http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/483-jak-pravo-pomaha-inovacim

Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit? 30.6.2017, Lexperanto
http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/471-jak-pravo-brani-inovacim-a-jak-tomu-zabranit
Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí? 7.5.2015, Lexperanto
http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/186-jak-vytvorit-pravidla-ktera-lidem-rozumi
Dobrý zákon v deseti krocích, 12.3.2015, Lexperanto
http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/149-dobry-zakon-v-deseti-krocich
Jak psát kvalitní zákony? 17.2.2015, Lexperanto
http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/137-jak-psat-kvalitni-zakony
Nepsat zákony pro kočku, 2.2.2015, Lexperanto
http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/122-nepsat-zakony-pro-kocku
Jak psát zákony, aby se používaly? 15.12.2014, Lexperanto,
http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/82-jak-psat-zakony-aby-se-pouzivaly
Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?, 12.11.2014, Lexperanto, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/61-jak-vytvorit-pravidla-aby-trh-fungoval


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu