spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

12. 11. 2014   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Jestliže se ukazuje, že trh nebo jeho část nefunguje, a víme, jaké jsou důvody způsobující tuto nefunkčnost,* je namístě položit si otázku, jak takový problém řešit? Jak zasáhnout, aby se fungování trhu „narovnalo“ a zásah nezpůsobil více škody než užitku? Nejdříve je třeba určit, zda je nutné přijmout pravidla nebo zda je vhodnější mírnější způsob zásahu.

Co dělat, když trh nefunguje a víme proč? Řešit situace, kdy trh nefunguje, lze v zásadě třemi způsoby: zlepšenou prezentací podávaných informací, intenzivnějším dozorem nebo novými pravidly. Tam, kde tržní selhání jsou pouze mírná, mohou být řešením prostá nezávazná doporučení pro společnosti, jak poskytovat jednotlivcům informace, aby se v nich snadněji vyznali. Intenzivnější dozor může znamenat více kontrol nebo také důraz na lepší podávání informací jednotlivcům o tom, jak se mohou bránit a uplatňovat své nároky. Konečně v případech, kdy je problém na trhu závažný, může být vhodným nástrojem ke zlepšení situace přijetí nových pravidel, ať už ve formě zákona, vyhlášky či jiného právního předpisu.

Tvrdá a měkká pravidla. Přijetí nových pravidel nemusí vždy znamenat „tvrdou“ omezující regulaci. Nový zákon může vycházet z principu tzv. chytrých pravidel a snažit se ovlivnit chování jednotlivců pomocí tzv. pošťouchnutí**. I když plošný zákaz určité zneužívající obchodní praktiky (viz například problém tzv. šmejdů) pokřivující trh může být tím nejvhodnějším nástrojem pro danou situaci, výzkumy v oblasti „ekonomie chování“ nabízejí řadu alternativních účinných řešení, jak řešit selhání trhu, zejména v případě, že jde o spotřebitelský trh. Zákonodárce si díky tomu může vybírat mezi „tvrdými“ a „měkkými“ pravidly.

Příklady tvrdých a měkkých pravidel. Jestliže problémem je pokřivené vnímání času spočívající v tom, že lidé málo spoří na důchod, čehož později v budoucnosti litují, nabízí se dvě možná řešení: tvrdé pravidlo, kdy penzijní pojištění či spoření je povinné nebo měkké pravidlo, kdy penzijní spoření je povinné, avšak lidé mají možnost se z něho vyvázat. Je-li problémem naopak přílišná sebedůvěra spotřebitelů, že budou schopni splácet uzavřené půjčky či hypotéky, je měkkým řešením pravidlo předepisující, že spotřebitelé musí při uzavření půjčky dostat určité klíčové informace, aby mohli včas zhodnotit rizika; tvrdým pravidlem může být zákaz či omezení určitého typu finančních produktů, který může být plošný nebo vázaný na určité podmínky (např. výši příjmů žadatele). Nebo pokud se spotřebitelé na základě vyvolaného impulzivního či emočního chování bez zřejmých důvodů rozhodují pro koupi nevýhodných produktů (vyšší cena, nižší kvalita), lze měkkým pravidlem zavést možnost vrátit bez uvedení důvodu do určité doby zakoupený produkt, nebo tvrdým pravidlem zakázat určité prodejní techniky, nebo přímo určité produkty.

Jak vybrat ta správná pravidla? Vybrat ta správná pravidla, která by nastolila zpět funkční tržní prostředí, není jednoduché, stejně jako není jednoduché udělat správný „mix“ tvrdých a měkkých pravidel. Zhodnocení jednotlivých možností lze ovšem učinit na základě určitých kritérií, která mohou pomoci dostat se alespoň k přibližně správnému výsledku. Prvním z kritérií je účinnost: lze navrhovaná pravidla snadno obcházet? Dalšími kritérii mohou být vlivy na inovace – brzdí navrhované opatření inovace či je podporuje? – nebo zájem spotřebitelů provádět informovaná rozhodnutí – zlepšuje či znesnadňuje navrhované opatření spotřebitelům činit rozhodnutí, která jsou v jejich skutečném zájmu? Posledním kritériem je otázka rozsahu opatření, zejména pak do jaké míry je vhodné nechat řešení na bedrech konkrétního úřadu (řešení dílčího problému) nebo na vládě (řešení komplexního problému) či dokonce na evropských institucích (řešení problému s evropským či globálním přesahem).***

lexperanto


* Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?, 14. října 2014 http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/40-kdy-trh-nefunguje-a-je-treba-prijmout-pravidla, Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?, 31. října 2014 http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/40-kdy-trh-nefunguje-a-je-treba-prijmout-pravidla
** Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu, 2. června 2014 http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/11-chytra-pravidla-aneb-postouchnuti-misto-zakazu
*** Tento příspěvek vychází ze studie britského Úřadu pro dohled nad finančními službami „Použití behaviorální ekonomie v činnosti Úřadu pro dohled nad finančními službami“, duben 2013 (Erta, K., Hunt, s., Iscenko, Z., Brambley, W, Applying behavioural economics at the Financial Conduct Authority – Occasional Paper No. 1, Financial Conduct Authority (United Kingdom), April 2013.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu