spolek pro přístupné a srozumitelné právo

(Britské) právo přístupné online všem

21. 4. 2015   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Právníci obecně při aplikaci a výkladu práva spoléhají s ohledem na kvalitu služeb na placené komerční právní portály spíše než na veřejné vyhledávače práva. Neprávníci (od úředníků, přes podnikatele až po obyčejné občany bránící svá práva) jsou však bohužel odkázáni na veřejné online vyhledávače.

Veřejný portál legislation.gov.uk*. Portál legislation.gov.uk** spuštěný britským Národním archivem představuje významnou kvalitativní změnu ve veřejném přístupu k primárnímu zdroji právních informací pro tuto část populace Spojeného království. Cíl tohoto britského veřejného portálu je dvojí: za prvé, poskytnout vysoce kvalitní vyhledávač pro ty, kteří potřebují nahlédnout, citovat, či použít právní předpisy umístěné na internetu. Za druhé pak umožnit tam nalezená data z databáze jednoduše vytáhnout a použít pro libovolný účel.

Kompletní Shakespearovo dílo dvakrát ročně. Richard Heaton ve své prezentaci*** uvádí, že současný platný právní řád ve Spojeném království čítá přibližně 50 milionů slov. Každý měsíc pak přibývají (zrušením zákonů a nahrazení jinými, novelizacemi, apod.) další stovky tisíc nových slov - což zjednodušeně představuje kompletní Shakespearovo dílo dvakrát ročně. V tomto kontextu je nezbytně nutné, aby zejména neprávníci měli přístup k vyhledávači, který jim jednoduše ukáže, jaká práva a povinnosti mají. 

Co lidé myslí, že vidí? Před spuštěním tohoto portálu provedli autoři na uživatelích předchozího vyhledávače výzkum, který ukázal následující. Právní portál byl hojně využíván (více než jeden a půl milionů uživatelů měsíčně). Většina z nich si však nebyla jista, zda nalezené dokumenty jsou platné či nikoliv. Výzkum rovněž prokázal, že mnoho uživatelů online legislativy předpokládalo, že se dívá na aktuální a účinný předpis, jednoduše proto, že je na webu a je dostupný z oficiálního pramene.

Intuitivní aplikace. Bylo tedy nutné uživateli poskytnout právní předpisy tak, aby bylo zřejmé, jaký je její obsah a statut (platné, účinné, atd.). Autoři portálu legislation.gov.uk se pokusili vytvořit rozhraní, z něhož uživatel okamžitě pozná, zdali je právní předpis účinný, a tudíž na něj aplikovatelný, či nikoli. Konkrétně zde lze najít jak původní verzi zákona, tak i jeho poslední novelu s tím, že lze mezi různými verzemi přeskakovat. U každého předpisu lze rovněž nalézt přehlednou časovou osu, z níž jsou patrny veškeré novely předpisu. Uživatel pak může vygenerovat požadovaný dokument (celý zákon, ale klidně i jeho určitou část) ve formátu HTML či PDF. V neposlední řadě se pak autoři portálu zaměřili u revidované legislativy na to, aby se uživatel přehledně vyznal v rozdílných časových verzích různých částí zákona.

Stálý vývoj - zapojení samotných uživatelů.*** Vyhledávací portál je v rukou uživatelů. Každý měsíc má více než dvoumilionovou návštěvnost. Právo tedy již není „uvězněno“ v knihovnách, advokátních kancelářích či samotném Westminsterském paláci. A jsou to právě uživatelé, kteří budou vyžadovat lepší přístup k právu a celkově zlepšení i další inovace portálu. A podle jeho autorů tento tlak povede ke kýženému zdokonalování celé aplikace

lexperanto


* Právní portál legislation.gov.uk představen „v kostce“ na: https://blog.law.cornell.edu/voxpop/2010/08/15/legislationgovuk/
** http://www.legislation.gov.uk/
*** TEDx Houses of Parliament speech by Richard Heaton (https://www.gov.uk/good-law)


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu