spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

2. 6. 2014   rubrika: Chytrá pravidla proti klamavým praktikám

Použití behaviorální ekonomie při tvorbě právních předpisů a řízení veřejné správy je posledním trendem v oblasti veřejné politiky. Za posledních pět let byla vytvořena řada právních předpisů a strategií vycházejících z „ekonomie chování“. Nejdále se ve využívání behaviorálního přístupu dostaly Spojené státy a Velká Británie. V některých oblastech, například u pravidel na ochranu spotřebitele, pronikl tento přístup i do Evropské unie.

Pozitivní motivace místo zákazů. Behaviorální ekonomie se snaží porozumět tomu, jak se lidé skutečně chovají, oproti tomu, jak by se měli (racionálně) chovat podle předpokladů tradiční ekonomie. Upozorňuje, že chování lidí neovlivňují pouze pravidla a jejich vymáhání, nýbrž i prostředí, ve kterém se jednotlivci pohybují. Dobrá pravidla by proto měla brát v potaz prostředí, ve kterém se mají uplatňovat.

Pošťouchnutí.“ Aby byla pravidla efektivní, měla by motivovat osoby, kterých se týká, k žádoucímu chování místo toho, aby zakazovala a nařizovala. Tento přístup vešel do širšího povědomí pod názvem „nudge“ – česky „pošťouchnutí." „Pošťouchnutím“ například je, když místo zákazu prodeje nezdravého jídla vytvoříme pravidlo, že ovoce musí být v supermarketech vystaveno ve výšce očí.

Jednoduchost, pohodlnost a zvýraznění. Behaviorální ekonomie nabízí tři konkrétní poznatky, ze kterých by se mělo vycházet, chceme-li vytvořit účinná pravidla. Za prvé to, jak se lidé rozhodují, závisí na jednoduchosti informací a počtu možností, které mají k dispozici. Za druhé, lidé si z nabízených možností vybírají ty nejpohodlnější, případně ty „přednastavené.“ Konečně za třetí, způsob grafického zobrazení, zejména zvýraznění určitých informací či možností, má vliv na to, jakou důležitost lidé dané informaci či možnosti přisoudí. Behaviorální ekonomové například zjistili, že disciplína daňových hříšníků se může rapidně zlepšit v závislosti na tom, jakým způsobem je jim sděleno, že nepodali daňové přiznání, a jaké informace jsou ve sdělení zvýrazněny.

Chytrá pravidla. V českém prostředí staví na pozitivní motivaci tzv. chytrá pravidla. Chytrá pravidla vycházejí z přesvědčení, že člověk je tvor přirozeně oportunistický. Má-li příležitost „snadno si vydělat“, byť nelegálně či nemorálně, a nehrozí-li, že by se na to přišlo, učiní tak. V reakci na to se chytrá pravidla snaží „zdražit“ nežádoucí formy jednání (nikoli je zakázat), aby byly co nejméně využívány. Poté pomocí transparentnosti zvyšují riziko odhalení nekalostí. Díky transparentnosti umožňují chytrá pravidla současně kontrolu veřejností. Kontrola úřadem je doplňková, a to tam, kde je k ní třeba odborných znalostí.*

Férovost a důvěra. Zkušenosti behaviorální ekonomie v neposlední řadě naznačují, že u pravidel, která jsou považovaná za férová a rovnoměrně uplatňovaná, existuje větší pravděpodobnost jejich dodržování. K dosažení tohoto účelu potřebuje zákonodárce budovat důvěru a umět jí ocenit. Jeho zásahy by proto měly spíše motivovat pozitivnímu chování než zakazovat jednání negativní. Stát by v důsledku toho měl na sebe brát roli toho, kdo občanům pomáhá a umožňuje jim dosáhnout žádoucích výsledků.**

lexperanto


* Protikorupční kuchařka – 21 receptů proti korupci, sekce Chytrá pravidla (http://www.korupcejakoparazit.cz/pravidla-chytra)
** Větší část tohoto příspěvku vychází ze studie Peta Lunna, Regulatory Policy and Behavioural Economics, OECD Publishing (2014).


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu