spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

24. 6. 2020   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Metoda „pošťouchnutí“ (nudge) chce lidské jednání drobnými úpravami kontextu či motivace upravit tak, aby si jednotlivec vybral tu možnost, která je pro něj z obecného pohledu nejvýhodnější. Metoda „pošťouchnutí“ aneb „nudge“ je základem tzv. chytrých pravidel.*

Východiska metody „pošťouchnutí“. Chytrá pravidla stejně jako metoda „pošťouchnutí“ jsou založena na dvou základních poznatcích: za prvé, že člověk není velmi často, například z nedostatku času nebo stresu, schopen racionálně posoudit možnosti, jež se mu nabízejí, tak aby si pro sebe vybral možnost nejvýhodnější; je proto nutné mu určitým způsobem pomoci, aby si tu, pro něj nejprospěšnější možnost nakonec vybral sám. Za druhé, chytrá pravidla i metoda pošťouchnutí jsou odvozeny ze zkušenosti, že příkazy shora nejsou tím nejefektivnějším způsobem, jak docílit, aby se chování jedinců ubíralo žádaným směrem.

Využití lidské iracionality. Ve své podstatě vychází metoda pošťouchnutí z lidské iracionality, neboť využívá vývojově nejstarší části lidského mozku. Těch částí, které člověk používal již před miliony let a kterými se orientoval v tehdejším chaotickém světě. Jedněmi z nejstarších lidských reflexů je výběr té nejjednodušší možnosti - tedy toho, co se snadno uchopí a co má člověk přímo před očima – dále opakování chování jemu blízkých lidí, neboť člověk přirozeně tíhne k tomu, co dělají jiní lidé, které zná a kterým věří, a nakonec reflex neustálého přizpůsobování lidského chování vnějšímu prostředí.

Příklady úspěšných „pošťuchovacích chytrých pravidel“. Chtějí-li chytrá pravidla dosáhnout omezení požívání nepříliš zdravých průmyslově vyráběných cukrovinek ve školních kantýnách, nezakazují je. Místo toho se stejného cíle pokouší dosáhnout například umístěním ovoce a zeleniny ve školních kantýnách na přístupná a dobře viditelná místa, kolem kterých žáci a studenti často procházejí a kam zaměřují svůj zrak, a naopak odsunutím nežádoucích sladkostí na místa méně frekventovaná. Nebo, například v Kalifornii díky tomu, že se na výpisech o spotřebě elektřiny začaly objevovat i anonymizované údaje o spotřebě blízkých sousedů, klesla v důsledku toho spotřeba elektrické energie stejným způsobem, jako kdyby o 11 až 20 % vzrostla její cena.

Kde mají „chytrá pravidla“ a metoda „pošťouchnutí“ svůj háček? „Chytrá pravidla“ a metoda „pošťouchnutí“ mají háčky dokonce tři – dva praktické a jeden filozofický. Ty praktické tkví jednak v tom, že v důsledku malé zkušenosti s těmito pravidly je nutné vždy okamžitě testovat jejich dopady, aby bylo možné prokazatelně potvrdit jejich účinnost a jednak v tom, že každé behaviorální řešení je citlivé na prostředí, ve kterém je použito, takže je nezřídka obtížné mít jistotu, že určité „chytré řešení“ užité v určitém prostředí bude fungovat i v prostředí jiném. Konečně, filozofický háček spočívá v tom, že ani „pošťouchnutí“ k pro člověka lepšímu řešení ho nesmí zbavovat svobody vůle zvolit si pro něj v konečném důsledku horší možnost. Jinak řečeno, zákonodárce nesmí propadnout „liberálnímu paternalismu“, ve kterém je člověk stejně málo svobodný jako v systému přímých zákazů a nařízení.

Lexperanto


* Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu, 2. 6. 2014, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/11-chytra-pravidla-aneb-postouchnuti-misto-zakazu

Článek je volně inspirován esejí z francouzského deníku Le Monde z 10. srpna 2019 “L'Etat se met aux sciences comportementales.“


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu